31. Kapituła Prowincjalna

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, NMP Królowej Zakonu Serafickiego i naszego Ojca św. Franciszka, 31. Kapituła Prowincjalna Zwyczajna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej wybrała nowy zarząd Prowincji na następne trzechlecie. Dnia 12 kwietnia 2023 roku został wybrany Minister Prowincjalny, a dnia 13 kwietnia Wikariusz Prowincjalny i Radni Prowincjalni.

Skład osobowy nowego zarządu jest następujący:

Br. Marek Miszczyński – Minister Prowincjalny (druga kadencja)
Br. Rafał Pysiak – Wikariusz Prowincjalny (druga kadencja)
Br. Tomasz Łakomczyk – II Radny Prowincjalny
Br. Paweł Paszko – III Radny Prowincjalny
Br. Bogumił Kusiak – IV Radny Prowincjalny

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska