Dobro, które procentuje…

Zapraszamy do przekazania 1% podatku dla Dzieła Pomocy św. Ojca Pio z Krakowa – organizacji kapucyńskiej, która od ponad 16 lat niesie pomoc ponad 2000 osobom doświadczającym bezdomności w Krakowie.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi dwa specjalistyczne Centra Pomocy dla osób bezdomnych. Oprócz pomocy doraźnej – możliwości kąpieli, wymiany i wyprania odzieży – w Centrach udzielane jest również wsparcie specjalistyczne: socjalne, zawodowe, prawne i duchowe. Dodatkowo Dzieło Pomocy prowadzi 11 mieszkań wspieranych, w których schronienie i profesjonalną pomoc otrzymuje ponad trzydzieści osób bezdomnych.

Dotychczas z pomocy organizacji skorzystało ponad 2000 osób potrzebujących, wielu z nich odnalazło już swój nowy dom. 

W 2019 roku ze wsparcia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio:

  • skorzystało ponad 2000 osób
  • odbyło się 3124 wizyt w pralni
  • odbyło się 1139 konsultacji socjalnych i prawnych
  • odbyły się 1644 konsultacje psychologiczne
  • odbyły się 362 konsultacje zawodowe
  • odbyło się 1070 konsultacji lekowych
  • kilkadziesiąt osób bezdomnych odnalazło schronienie w 11 mieszkaniach prowadzonych przez Dzieło

Twój 1% odmienia historie osób bez domu na lepsze!

Dlatego prosimy, przekaż 1% na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. W deklaracji podatkowej
w rubryce „Wniosek o przyznanie 1% podatku” wpisz KRS: 0000 21 72 72, a jako cel szczegółowy wpisz: DZIEŁO.

Szczegółowe informacje na temat działalności organizacji, można znaleźć na stronie:

www.dzielopomocy.pl

Zwłaszcza teraz, w tym trudnym czasie zachęcamy do pomocy osobom najuboższym.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska