W ostatnich tygodniach Prowincję Warszawską w imieniu ministra generalnego wizytował radny generalny br. Stefan Kożuch. Celem wizytacji jest ożywienie i odnowienie życia braci. Br. Stefan odwiedził wszystkie wspólnoty prowincji i odbył rozmowy z braćmi.

19 grudnia naszą wspólnotę odwiedził także minister generalny br. Mauro Johri. W Centrum Duchowości "Honoratianum" w Zakroczymiu odbyło się spotkanie z braćmi podsumowujące wizytację. Br. Stefan przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące formacji, sposobu pracy i modlitwy naszej Prowincji.

Po podsumowaniu wizytacji i dyskusji, bracia modlili się wspólnie na Eucharystii. Minister generalny wziął również udział w spotkaniu rady prowincjalnej. 

 

 

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska