W tym roku liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przypadła 20 marca. Dla naszej Prowincji, której patronuje święty Józef, jest to czas wyjątkowy. Radość stała się jeszcze większa, bowiem w kapucyńskiej świątyni przy ul. Loretańskiej w Krakowie, siedmiu braci z postnowicjackiej wspólnoty złożyło wieczystą profesję zakonną. Każdy z nich wypowiedział przed Ministrem Prowincjalnym, bratem Tomaszem Żakiem, następujące słowa:

„Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja, brat Daniel Kowalewski, Wojciech Sokołowski, Ryszard Dorda, Adam Stramski, Wojciech Czywczyński, Wojciech Pawłowski, Mateusz Skoczylas, powołany przez Boga, aby wierniej zachowywać Ewangelię, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa,  wobec zgromadzonych tutaj braci, w twoje ręce, bracie Ministrze Prowincjalny, z mocną wiarą i szczerą wolą ślubuję  Bogu Ojcu, świętemu i wszechmogącemu: żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Jednocześnie zobowiązuję się wiernie zachowywać życie i Regułę Braci Mniejszych zatwierdzoną przez papieża Honoriusza, zgodnie z Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Przeto całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, abym pod działaniem Ducha Świętego, za przykładem Maryi Niepokalanej, za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka i wszystkich Świętych oraz z pomocą braci, osiągnął  doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi”.

Poprzez ten ważny akt zawierzenia się dobremu Ojcu wyrazili oni wolę trwania w zakonnym sposobie życia do końca swoich dni. Wydarzenie to jest powodem ogromnej radości całej kapucyńskiej rodziny, którą Bóg raczył ubogacić i przyozdobić tak cennym darem, jakim są bracia neoprofesi. Módlmy się za nich, aby z Bożą pomocą wytrwali na tej drodze dającej życie oraz prośmy Pana aby dopełni tego dobrego dzieła, które zapoczątkował w nich we Chrzcie świętym, a pogłębił przez profesję rad ewangelicznych.

 

Homilia Ministra Prowincjalnego br. Tomasza Żaka

 

Słowa profesji wieczystej wypowiedziane przez braci neoprofesów

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska