Spójrzcie na waszą godność, bracia kapłani i bądźcie świętymi, bo On sam jest święty. I jak Pan Bóg uczynił was przez tę służbę ponad wszystkich ludzi, tak i wy, więcej od innych miłujcie Go, szanujcie i czcijcie.

Z listu św. Franciszka do całego Zakonu

W przeddzień niedzieli Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2018 roku, wspólnota świętego Kościoła rzymskokatolickiego oraz Prowincja Krakowska Kapucynów, jej córka, otrzymała trzech nowych diakonów i pięciu prezbiterów. Sakramentu święceń udzielił JE Ksiądz Biskup Roman Pindel - Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W koncelebrze uczestniczyli kapłani diecezjalni z rodzinnych parafii naszych braci, oraz wielu Kapucynów przybyłych na te uroczystości z Polski, Ukrainy, a nawet z Brazylii. Obecni byli Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak, Wikariusz Prowincjalny br. Tomasz Protasiewicz oraz Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji br. Piotr Błażej Suska.

 

 

Kandydatów przedstawił biskupowi magister Postnowicjatu i rektor Wyższego Seminarium Duchownego br. Augustyn Chwałek. Święcenia prezbiteratu przyjęli bracia: Daniel Kowalewski, Wojciech Sokołowski, Ryszard Dorda, Wojciech Pawłowski i Mateusz Skoczylas.

 

 

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią ("charakterem"), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się "diakonem", to znaczy sługą wszystkich. Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłości. Słowa te, zaczerpnięte z Katechizmu Kościoła Katolickiego, ukazują naturę diakonatu. Nasza kapucyńska wspólnota może cieszyć się nowymi diakonami: br. Bartoszem Ekertem, br. Mirosławem Burzyńskim i Mateuszem Kaczorowskim, którym dzisiaj powierzona tę zaszczytną posługę.

 

Homilia JE Ks. Bpa Romana Pindla

 

Niech dobry Bóg błogosławi naszym nowym diakonom i prezbiterom, by nigdy nie ustali w posłudze głoszenia Słowa i sprawowania sakramentów.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

 

 

Z Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
W duchu Chrystusa dobrego Pasterza niech bracia kapłani głoszą miłosierdzie Boże. Niech będą wiernymi szafarzami przebaczenia grzechów, jakie Bóg ofiarowuje w sakramencie pojednania, i niechaj chętnie podejmują się słuchania spowiedzi wiernych. Tym bardziej, że ta posługa w sposób szczególny odpowiada naszemu stanowi braci mniejszych i często prowadzi nas do bliskości z osobami, które bardziej doświadczają nędzy grzechu. Niech bracia kapłani jaśnieją gorliwością płynącą ze świętości Boga i Jego miłosierdzia, szacunkiem dla godności osoby ludzkiej, miłością bliźniego, cierpliwością i roztropnością. Spowiednicy niech troszczą się o nieustanny postęp w wiedzy duszpasterskiej oraz o prawidłowy sposób pełnienia swej posługi. (Konst. 152)