Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Początki Ruchu Światło-Życie w Prowincji Warszawskiej Kapucynów sięgają przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wspólnoty Ruchu gromadzą się przy 5 domach zakonnych. Formację odbywają w nich dzieci, młodzież, studenci, dorośli oraz małżeństwa Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu. Zgodnie z charyzmatem pozostawionym przez ks. Franciszka Blachnickiego wspólnoty chcą być zaczynem żywego Kościoła, miejscem rozeznawania powołania do małżeństwa, życia konsekrowanego i kapłaństwa oraz świadczenia o nowej kulturze życia Ewangelią.

W prowincji organizowane są systematycznie dni wspólnoty, rekolekcje ewangelizacyjne, wakacyjne Oazy Dzieci Bożych, Oazy Nowego Życia I, II i III stopnia, Kursy Oazowe Diakonii Animatorów.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.oaza.kapucyni.eu

  
br. Michał Kulczycki OFMCap

Prowincjalny Moderator Oazowy
ul. Lubelska 32
21-100 Lubartów