Wyższe Seminarium Duchowne
Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej ma swoją siedzibę w Lublinie na tak zwanej Poczekajce i swoimi tradycjami sięga roku 1931, kiedy to otwarto w Lublinie własne kapucyńskie studium filozoficzno-teologiczne. Sam budynek seminaryjny został zbudowany w latach 1988-91 i od tego czasu jest klasztorem formacyjnym, w którym młodzi bracia odbywają swoją formację duchowo-intelektualną i przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich.

Kapucyńscy klerycy są studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w większości wykładów uczestniczą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lubelskiej, które stanowi część wydziału teologii KUL jako kurs „A”.

Seminarium ma charakter międzynarodowy, formują się tu kapucyni z Prowincji Warszawskiej i Wiceprowincji Białorusi, także bracia z Łotwy. Obecność na miejscu dużej parafii daje możliwość różnych zaangażowań duszpasterskich. Klerycy pomagają prowadzić wspólnoty oazowe, Młodzież Franciszkańską i Franciszkański Zakon Świeckich. Odpowiedzialni są za formację ministrantów i lektorów, przygotowują młodzież do bierzmowania, prowadzą schole parafialne, zespół teatralny i duszpasterstwo przedszkolaków. Organizują wiele inicjatyw modlitewnych, jak adoracje krzyża, medytacje niedzielnych ewangelii, modlitewne spotkania dla studentów białoruskich z Lublina. Akolici odwiedzają chorych w domach i posługują w pobliskim szpitalu. Bracia zaangażowani są w prowadzenie rekolekcji dla bezdomnych, w animacje misyjną, propagowanie krwiodawstwa i promocję sportu. W miesiącach wakacyjnych są obecni na wielu szlakach pielgrzymkowych, na rekolekcjach oazowych, uczą się języków obcych i posługują w klasztorach w kraju i za granicą. Klerycy w sposób szczególny angażują się w ewangelizacyjną inicjatywę dla młodzieży - Golgotę Młodych w Serpelicach.

Od 2010 roku do formacji Wyższego Seminarium Duchownego dołączyła formacja Junioratu.

Wyższe Seminarium Duchowne i Juniorat
Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Aleja Kraśnicka 76
20-718 Lublin
tel. +48 81 444 63 00
www.klerykatijuniorat.pl