Przebudzenie Giganta

To nie jest  święta, ale gigant świętości – te słowa papieża Piusa IX trafnie charakteryzują świętą Weronikę Giuliani, klaryskę kapucynkę, żyjącą we Włoszech, na przełomie XVII i XVIII wieku.

„Przebudzenie Giganta” to film dokumentalny przybliżający historię życia i duchowość tej mistyczki i stygmatyczki, często porównywanej do świętego Ojca Pio. Podobnie jak on, była obdarzona wieloma nadzwyczajnymi darami już od wczesnego dzieciństwa. Intensywnie, z całym zaangażowaniem współodczuwała z Panem Jego pasję. Owocem tego były liczne dary, takie jak niewidoczna, ale bardzo bolesna korona cierniowa, którą nosiła od pierwszych lat życia zakonnego, bolesne znaki Męki Pańskiej wyryte na sercu, a w końcu stygmaty, które naznaczały jej ciało aż do samej śmierci.

Weronikę Giuliani możemy poznawać przede wszystkim na podstawie tysięcy zapisanych przez nią stron Dziennika, w którym, na polecenie kolejnych spowiedników i biskupów, opisywała swoje mistyczne doświadczenia, przybliżając również współczesnemu czytelnikowi drogę dojrzewania w wierze i wciąż pełniejszego wchodzenia w relację z Oblubieńcem. Otrzymała od Niego szczególne powołanie bycia pośredniczką między Bogiem i duszami. W intencji polecanych jej osób, nawrócenia grzeszników i dusz czyśćcowych, ofiarowywała Panu swoje cierpienia i modlitwę.

Film może być dobrą okazją do zapoznania się z tą wyjątkową Świętą. Również dziś jest ona skuteczną patronką i pośredniczką licznych łask od Boga.

Więcej o świętej Weronice Giuliani można przeczytać na stronie Mniszek Klarysek Kapucynek z Krakowa: www.kapucynki.pl.

Film dostępny jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Serafin. Można go zamówić klikając TUTAJ.

Weronikę można też poznać poprzez serię artykułów publikowanych w dwumiesięczniku Głos Ojca Pio dostępnych na stronie internetowej glosojcapio.pl.

S. Judyta Katarzyna Woźniak OSCCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska