Słowo na Uroczystość Trójcy Świętej

 

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

J 16, 12-15

 

Jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boga, a Bóg jest wspólnotą Trzech Osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nic więc dziwnego, że nikt z nas nie jest samotną wyspą i aby żyć potrzebuje drugiego człowieka. Wspólnotowość jest mocno wyryta na naszych sercach. Jest dla nas czymś fundamentalnym.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska