Wspólny nowicjat

 

Od tego roku formacyjnego (2021/2022), już po raz drugi w historii obu polskich Prowincji Kapucynów, rozpoczął swoje istnienie wspólny nowicjat. Warto zaznaczyć, że na naszym europejskim kontynencie, doświadczonym wieloma różnymi i wielowymiarowymi trudnościami oraz wyzwaniami, obecnie są tylko trzy nowicjaty Zakonu Kapucynów, dwa we Włoszech (Tortona i Morano Calabro) oraz trzeci w Polsce w Sędziszowie Małopolskim.

We wrześniu swój rok próby i zarazem przygotowania do złożenia profesji zakonnej rozpoczęło w Sędziszowie Młp. sześciu braci nowicjuszy – pięciu pochodzących z Polski i jeden z Białorusi. Coraz ściślejsza współpraca obu kapucyńskich Prowincji (Krakowskiej i Warszawskiej) nie tylko na polu formacji, stwarza dobrą okazję dla braci do wzajemnego poznawania się i ubogacania osobistymi i wspólnotowymi charyzmatami i darami.

Wszystkich serdecznie prosimy o modlitwę, by młodzi bracia dobrze rozeznali swoje powołanie i jeśli taka wola Boża, stali się świętymi zakonnikami, z radością przeżywającymi kapucyńsko-franciszkański charyzmat. Natomiast zainteresowanych bardziej naszym życiem i codziennością nowicjuszy zapraszamy na stronę internetową naszego nowicjatu: www.nowicjat.kapucyni.pl

 

Czym jest konkretnie nowicjat i jakie miejsce zajmuje w procesie formacyjnym?

Nowicjat od zawsze przyciągał uwagę Kościoła, dla którego tak w przeszłości jak i dzisiaj miał i nadal ma wielkie znaczenie. Znajduje się on w centrum i w sercu formacji, co powoduje, że w przygotowaniu do życia zakonnego staje się wyjątkowy i niezastąpiony. Nowicjat nie jest początkiem życia zakonnego, ale początkiem życia w zakonie. To okres formacji, podczas którego nowicjusz przyjęty do wspólnoty braterskiej, jest prowadzony do doświadczenia i stopniowego przyswojenia sobie jej ducha, zapoznając się z ideałami życia zakonnego i pogłębiając duchowość i charyzmat własnego zakonu.

Nowicjat ma również charakter próby i aby był ważny powinien trwać dwanaście miesięcy. W tej fazie inicjacji, poprzez ciągłe konfrontowanie własnego życia z formatorami, nowicjusz oczyszcza swoje motywacje, dalej i głębiej rozeznaje swoje powołanie i życiowy wybór oraz swoją zdolność do złożenia profesji rad ewangelicznych.

 

Nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów

Konstytucje kapucyńskie podkreślają, że: Nowicjat jest okresem bardziej intensywnego wprowadzenia i pogłębionego doświadczenia franciszkańsko-kapucyńskiego życia ewangelicznego w jego zasadniczych wymaganiach. Domaga się on dojrzałej i wolnej decyzji, aby podjąć próbę naszej formy życia zakonnego. W trakcie nowicjatu fundamentem procesu wprowadzenia są wartości naszego życia konsekrowanego, które winny być poznane i przeżyte w świetle przykładu Chrystusa, ewangelicznych intuicji świętego Franciszka oraz zdrowych tradycji naszego Zakonu. Rytm nowicjatu niech uwzględnia główne aspekty naszego życia zakonnego, zwłaszcza poprzez szczególne doświadczenie wiary, modlitwy kontemplacyjnej, życia braterskiego, kontaktu z ubogimi oraz pracy (Konst 31,1; 3-4).

W początkach Zakonu Kapucynów porównywano nowicjat do wąskich, ciasnych drzwi, przez które można wejść do życia zakonnego. Trudna była próba, a nowicjusze byli poddawani wielu praktykom, by można było sprawdzić ich gotowość oddania się w całości Jezusowi. Dziś nie tyle chodzi o zewnętrzne praktyki i doświadczanie nimi młodych braci, ale bardziej, by przez niektóre z nich, dotrzeć do serca. Chodzi o to, by tak poprowadzić każdego brata rozpoczynającego życie w Zakonie, aby był zdolny uczynić swoimi elementy charyzmatu franciszkańsko-kapucyńskiego, żyjąc jego głównymi wymaganiami. Dlatego nowicjat powinien mieć swój klimat, wyjątkową atmosferę, inną niż na pozostałych etapach formacji początkowej. Przez to staje się on szczególnym czasem – i takim powinien być aby spełnić swoją rolę.

Jeden z generałów naszego Zakonu – br. Flavio Roberto Carraro, napisał w liście do nowicjuszy na całym świecie takie słowa: Czas Waszego nowicjatu jest momentem potrzebnym i niezbędnym by na serio przemyśleć sen św. Franciszka w Spoleto. Kiedy nasz Założyciel pojmuje, że nadszedł czas by zacząć służyć Panu a nie słudze, całe jego życie zmienia się radykalnie i nieustannie, modyfikując coraz bardziej i głębiej jego umysł i jego postępowanie. Staje się mężem ewangelicznym, nowym człowiekiem. Tak więc, pamiętajcie że rok nowicjatu jest wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju łaską w całym Waszym życiu.

W klasztorze sędziszowskim nowicjat istnieje, z małymi przerwami, już od ponad 200 lat.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska