Znak wielkiej radości

Pod znakiem głębokiej radości i wdzięczności Ojcu Niebieskiemu za dar tak wielkiego dobrodziejstwa naszego powołania upłynął dzień piątego października w klasztorze Opatrzności Bożej klarysek kapucynek w Szczytnie. Tego dnia miała miejsce profesja wieczysta siostry Marii Magdaleny od Dzieciątka Jezus. Koncelebrowanej Najświętszej Ofierze przewodniczył brat Łukasz Woźniak OFMCap – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Warszawskiej. W homilii celebrans nawiązał do dramatu zagubienia współczesnego człowieka w dzisiejszej rzeczywistości  jako przestrzeni odwrócenia się od wartości ewangelicznych na rzecz tak zwanych „wartości drapieżnych”, wyjaławiających osobę z jej podmiotowości i człowieczeństwa, kształtowanych na obraz Boży, a narzucających jej kaganiec prymitywnych, nieomal zwierzęcych niekiedy, zachowań. Brat prowincjał wskazał na światło, jakim może jawić się – zupełnie odwrotna do lansowanej obecnie przez świat – postawa wielkodusznego powierzenia się z ufnością Bogu jako dobremu Ojcu, który każdego dnia zatroszczy się o swą owieczkę bez jej agresywnego karczowania rzeczywistości maczetą swego egoizmu. Oby takim światłem jaśniało zawsze powołanie nowej profeski wieczystej.

W radości siostrzanej wspólnoty współuczestniczyli nasi bracia, kapłani dekanatu Szczytno oraz rodzina i znajomi neoprofeski.

Siostry Klaryski Kapucynki ze Szczytna

Foto: br. Piotr Morawski OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska