Życzenia świąteczne

 

Słusznie temu, co czcił dzieciństwo Chrystusa,
ukazał się również sam Chrystus jako Dzieciątko,
ponieważ przez swego sługę został przypomniany wielu tym,
w których sercach Jego dzieciństwo uległo zapomnieniu.

 

Kochani,
tak o Bożym Narodzeniu roku 1223 w Greccio, napisał Tomasz z Celano w „Żywocie naszego ojca, błogosławionego Franciszka”. Za sprawą Franciszka z Asyżu te pamiętne Święta odmieniły życie tych, którzy razem z nim uczestniczyli w niezwykłym misterium: Święty i Niepojęty Bóg ofiaruje nam samego siebie, a zarazem uzdalnia do zapatrzenia się w Oblicze Swego Nowonarodzonego Syna.

Niech Maryja, Święta Boża Rodzicielka i Święty Józef, Jej Oblubieniec, wypraszają u Jezusa łaski potrzebne każdemu z nas, abyśmy patrzyli na życie jak na tajemnicę codziennego ofiarowania się Boga i człowieka.

Niech błogosławieństwo Pana prowadzi nas w Nowym Roku 2020 i napełnia pokojem.

W braterskiej komunii i w modlitwie

Br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska