Czytelnia – św. Franciszek – modlitwy

Błogosławieństwo dla brata Leona

  Tekst 1 Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże; niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad...

Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem

  Tekst   Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą...

Modlitwy pochwalne odmawiane przy wszystkich Godzinach

Zaczynają się modlitwy pochwalne, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek i odmawiał je przy wszystkich godzinach [kanonicznych] dnia i nocy...

Oficjum

  Oficjum o Męce Pańskiej Zaczynają się psalmy, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek dla uczczenia i upamiętnienia, i uwielbienia...

Pieśń słoneczna albo pochwały stworzeń

1Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4, 9. 11). 2Tobie jednemu...

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

1Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem 2i wybraną przez najświętszego Ojca z...

Pozdrowienie cnót

1 Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą.   2 Pani święte Ubóstwo...

Uwielbienie Boga Najwyższego

1Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda (por. Ps 76, 15). Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10)...

Wykład modlitwy Ojcze nasz

1 O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz. 2 Który jesteś w niebie: w aniołach i w...

Zachęta do uwielbienia Boga

1 Bójcie się Pana i cześć Mu oddajcie (Ap 14, 7).  2 Godzien jest Pan otrzymać sławę i cześć...