Sekretariat Informacji

W celu zapewnienia dostępu do informacji dotyczących życia i działalności Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz w celu promowania dzieł prowadzonych przez wspomnianą Prowincję, z dniem 2 sierpnia 2009 roku minister prowincjalny Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów br. Marek Przeczewski powołał urząd sekretarza ds. informacji z siedzibą w domu zakonnym w Warszawie.

Informacja ma wartość formacyjną, dlatego też sekretarz ds. informacji przekazując informacje ma stawać się elementem budującym jedność i duchowość komunii pomiędzy braćmi, a także z osobami spoza Zakonu, informując o tym, co dzieje się w Prowincji i w całym Zakonie Kapucynów.

Adres:
Sekretariat ds. Informacji
ul. Kapucyńska 4
00-245 Warszawa
Tel.: +48 22 831 31 09
E-mail: info.kapucyni@gmail.com