Czytelnia – św. Franciszek – reguły

Reguła zatwierdzona

  [Bulla] Biskup Honoriusz, sługa sług Bożych, umiłowanym synom, bratu Franciszkowi i innym braciom z zakonu Braci Mniejszych pozdrowienie i...

Reguła niezatwierdzona

  Rozpoczyna się pierwsza reguła, którą napisał św. Franciszek.   [Prolog] 1W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 2Oto...

Testament

1 Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo...

Fragmenty z kodeksu Wo

1Zastanawiajmy się wszyscy nad słowami Pana: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą (por. Mt 5, 44)...

Reguła dla pustelni

1Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach, niech będą we trzech, a najwyżej we czterech. Dwaj z nich...

Testament Sieneński

1Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w zakonie i będą wstępowali do niego aż do końca świata...

Sposób życia przekazany św. Klarze

  Wstęp Dokument zachował się dzięki św. Klarze, która włączyła go do swej Reguły. Oryginał tejże Reguły przechowywany jest do...

Ostatnia wola napisana dla św. Klary

  Wstęp    Podobnie jak Sposób życia św. Klara zamieściła w swej Regule (6, 3) Ostatnią wolę św. Franciszka i...

Zachęta dla ubogich Pań w klasztorze św. Damiana

  Wstęp Utwór jako nowoodkryty nie jest jeszcze podany w żadnym z łacińskich wydań krytycznych. W 1976 r., a więc...

Błogosławieństwo dla brata Bernarda

  Wstęp Błogosławieństwo nie zawiera treści, jaką sugeruje ten tytuł, lecz wyraża miłość Franciszka dla pierworodnego syna duchowego oraz jego...