Czytelnia – św. Franciszek – napomnienia

Napomnienia – komentarz

Poniższy tekst stanowi zbiór napomnień i zachęt św. Franciszka. Są wśród nich prawdziwe perły mądrości duchowej o nieocenionej wartości dla...

Napomnienie I – Ciało Pańskie

1Pan Jezus powiedział swoim uczniom; Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez...

Napomnienie II – Zło samowoli

1Pan powiedział do Adama: Z każdego drzewa jedz; ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz (por Rdz 2...

Napomnienie III – Posłuszeństwo doskonałe

1Pan mówi w Ewangelii: Kto nie wyrzekłby się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (por. Łk 14, 33)...

Napomnienie IV – Nikt nie powinien przywłaszczać sobie przełożeństwa

1Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć (por. Mt 20, 28) mówi Pan. 2Ci, którzy są postawieni nad innymi...

Napomnienie V – Nikt nie powinien unosić się pychą, lecz niech chlubi się w Krzyżu Pańskim

1Człowieku zastanów się, do jak wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię i ukształtował według ciała na obraz...

Napomnienie VI – Naśladowanie Pana

1Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. 2Owce Pana poszły za Nim w ucisku...

Napomnienie VII – Za wiedzą powinny iść dobre czyny

 1Apostoł mówi: Litera zabija, a duch ożywia (2Kor 3, 6). 2Litera zabija tych, którzy pragną poznać tylko same słowa, aby...

Napomnienie VIII – Należy unikać grzechu zazdrości

1Apostoł mówi: Nikt nie może powiedzieć: Pan Jezus bez pomocy Ducha Świętego (1Kor 12, 3); 2i: Nie ma nikogo, kto...

Napomnienie IX – Miłość

1Pan mówi: Miłujcie nieprzyjaciół waszych [czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za prześladujących i spotwarzających was] (Mt...