Gabon

Freres Mineurs Capucins
Essassa
BP 19154 Libreville Gabon

Freres Mineurs Capucins
Ntoum
BP 19154 Libreville Gabon

Freres Mineurs Capucins
Cocobeach
BP 19154 Libreville Gabon

Bracia Kapucyni z Prowincji Warszawskiej są obecni w Gabonie od sierpnia 2000 roku. Po swoim przyjeździe otrzymali od Arcybiskupa Libreville pod opiekę pierwszą parafię w Essassa, w wiosce oddalonej 24 kilometry od stolicy. Teren tej parafii należał przedtem do parafii św. Michała w Libreville, prowadzonej przez misjonarzy ze zgromadzenia św. Ducha, zwanych Spirytynami, a w 2000 roku został wydzielony w osobną strukturę i oddany pod opiekę polskim Kapucynom, którzy w tym czasie rozpoczynali swoją pracę misyjną w tym kraju. W roku 2001 przy głównym kościele w Essassa został wybudowany mały klasztor, do którego wprowadziło się czterech pierwszych braci.

Od Bożego Narodzenia 2002 r. Bracia Kapucyni przejęli opiekę nad trzema kolejnymi parafiami w diecezji Libreville. Pierwsza to parafia św. Tomasza w Ntoum, a druga – parafia Matki Bożej Morza w Cocobeach, a w następnej kolejności utworzona została nowa parafia w sanktuarium Matki Bożej Gabońskiej w Melen.
 
Pomoc duchowa dla misjonarzy
Misje i misjonarze potrzebują naszej pomocy. W odległych często krajach, z dala od ojczyzny, narodowych zwyczajów, wśród zupełnie innej mentalności, zmagając się niekiedy z wielkimi trudnościami, misjonarze nie są w stanie po ludzku wypełnić swojego zadania. Dlatego potrzeba pomocy z góry, wsparcia Bożego, aby misja rodziła prawdziwe owoce dla nieba. Potrzeba przede wszystkim naszej pamięci i modlitwy za misjonarzy i ludzi im powierzonych. Modlitwa, wyrzeczenia, ofiarowane cierpienie w intencji misji mogą uczynić nieskończenie wiele dobra. Misje są zadaniem całego Kościoła i odpowiedzialność za nie dotyczy wszystkich wierzących w Chrystusa.
 
Pomoc materialna
Kościoły misyjne, szczególnie te z krajów Trzeciego Świata, nie są w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb materialnych, utrzymania, kosztów ewangelizacji oraz pomocy dla rozwoju społeczeństwa. W przypadku naszych misji kapucyńskich chodzi przede wszystkim o Gabon, Gwatemalę i Salwador. Potrzeba jeszcze wiele wsparcia ze strony bogatszych państw Pierwszego Świata, aby na świecie mogły solidarnie wzrastać wszystkie narody i społeczeństwa. Pomoc, jaką przekazujemy przez misjonarzy jest zazwyczaj o wiele bardziej skuteczna niż pomoc różnych organizacji międzynarodowych.

Ofiary przekazywane przez naszych dobrodziejów są wsparciem dla utrzymania naszych misji. Są przeznaczane na rzecz utrzymania i rozwoju misji, utrzymania misjonarzy (bilety, leczenie, urlopy raz na dwa lata, inne potrzeby), zakupu i utrzymania środków transportu oraz na rzecz projektów realizowanych przez misjonarzy.

Osoby pragnące pomóc misjom w sposób materialny mogą to uczynić, wpłacając pieniądze na konto Sekretariatu Misyjnego. Misje kapucyńskie w dużej mierze utrzymywane są dzięki systematycznym ofiarom swych Przyjaciół i Dobrodziejów.

Strona Sekretariatu Misyjnego: www.misje.kapucyni.eu