Szwecja

Titteridammstigen 4, Box 68
424 22 Angered
Sverige
Tel. +46 313 301 000
Fax +46 313 301 310

Vendelsömalmsvägen 200
136 66 Haninge
Sverige
Tel. +46 874 539 81

Saltsjöbadsvägen 39
131 50 Saltsjö-Duvnäs  
Sverige
Tel. +46 846 697 45

Skolgatan 17
541 31 Skövde  
Sverige
Tel. +46 500 417 147
Fax +46 500 488 520

Na prośbę Ministra Generalnego Zakonu, br. Flavio Carraro, bracia z Prowincji Warszawskiej podjęli w 1985 roku decyzję o przyjęciu misji w Szwecji. Pierwsza grupa Kapucynów przybyła rok później do Sztokholmu i zamieszkała przy stołecznej katedrze. Bracia posługiwali w różnych parafiach celem bliższego poznania kraju i ludzi.

Bracia przebywają w trzech miejscach w Szwecji: w stolicy kraju Sztokholmie, Goeteborgu i w Skövde. Prowadzą parafie, duszpasterstwo wśród emigracji i Polską Misję Katolicką (Goeteborg). Obecnie w Szwecji pracuje 11 braci Polaków. Jeden z nich wstąpił do Zakonu mieszkając wcześniej w tym kraju. Nie ma jednak więcej miejscowych powołań. Katolików w Szwecji jest około 150 tysięcy, z czego ponad połowa pochodzi z emigracji. Wyznaniem państwowym jest luteranizm, jednak większość Szwedów nie wierzy w Boga, co czyni Szwecję jednym z najbardziej zateizowanych państw na świecie. Kościół państwowy przeżywa głęboki kryzys z powodu licznych liberalnych praktyk, między innymi udzielania święceń biskupich i kapłańskich kobietom, żyjącym w związkach homoseksualnych, błogosławienie małżeństw homoseksualnych. Wielu rodzimych chrześcijan w reakcji na te praktyki konwertuje na katolicyzm.

Pomoc Kościołowi w Szwecji jest dla polskich kapucynów okazją do włączenia się w dzieło nowej ewangelizacji w Europie Zachodniej. Kapucyni chcą postawić głównie na świadectwo życia zakonnego i przybliżanie zagubionych gdzieś wartości ewangelicznych.