Włochy

Collegio Internazionale San Lorenzo
Curia Generalizia OFMCap
C.P. 18382 
00187 Roma – Italia 
Tel. +39 06 66 05 21  
Fax +39 06 482 82 67  
www.ofmcap.org

Collegio Internazionale 
San Lorenzo da Brindisi 
C.P.18382 – G.R.A. km.65.050 
00163 Roma – Italia 
Tel. +39 06 660 521 
Fax +39 06 661 624 01 
www.collegiosanlorenzo.org    

Frati Cappuccini
Piazzale Lorenzo Lotto 2
60025 Loreto (AN) 
Italia
Tel. +39 07 197 01 09
www.santuarioloreto.it     

Bracia Kapucyni z Prowincji Warszawskiej mieszkają i posługują na terenie Italii w 4 miejscach:
   – w Kurii Generalnej Zakonu, gdzie jeden z braci jest radnym generalnym a drugi pełni funkcję furtiana domu.
   – w Kolegium Międzynarodowym św. Wawrzyńca z Brindisi – wykładowcy i studenci
   – w klasztorze we Frascati
   – w Sanktuarium Domu Matki Bożej w Loreto
 
Kolegium Międzynarodowe św. Wawrzyńca z Brindisi
to wielka wspólnota braci z całego świata, którzy na uczelniach rzymskich zdobywają specjalistyczne wykształcenie, by móc służyć i dzielić się zdobytą wiedzą. Kolegium składa się ze wspólnoty stałej i ze studentów. Także bracia z Prowincji Warszawskiej są częścią tej wspólnoty jako studenci a jeden należy do wspólnoty stałej jako profesor duchowości franciszkańskiej, drugi jako infirmiarz. Kolegium założone zostało w 1908 roku, na początku z siedzibą obok Kurii Generalnej a od 1968 znajduje się przy obwodnicy Grande Raccordo Anulare. Tu również odbywają się kapituły generalne zakonu. Przy Kolegium ma siedzibę Instytut Historyczny, którego nasz współbrat jest dyrektorem, Muzeum Franciszkańskie, Biblioteka Centralna oraz Archiwum Generalne.
   

Loreto
Związek kapucynów z Loreto powstał w 1558 roku, kiedy to został otworzony klasztor w Recanti, aby ułatwić braciom posługę pielgrzymom udającym się do sanktuarium Domku Matki Bożej. Gdy kardynał Juliusz z Rovere zarządził zbudowanie domu dla kapucynów w Loreto, posługiwali już jako kaznodzieje i spowiednicy, co czynią z poświęceniem aż do dziś. Obejmują także administrację bazyliki i Świętego Domku, opiekę nad zakrystią, duszpasterstwo pielgrzymów, kierują wieloma dziełami charytatywnymi. Do wspólnoty kapucynów od lat należą bracia z Prowincji Warszawskiej spełniając w szczególności posługę duszpasterską wobec Polaków pielgrzymujących do sanktuarium oraz wobec polskich sióstr zakonnych z pobliskich klasztorów.