Zarząd Prowincji

Zarząd Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny
br. Tomasz Protasiewicz OFMCap
Wikariusz Prowincjalny
I Radny
br. Waldemar Korba OFMCap
II Radny
br. Augustyn Chwałek OFMCap
III Radny
br. Marek Miszczyński OFMCap
IV Radny

Zarząd Prowincji Krakowskiej 2017

Zarząd Prowincji Krakowskiej

Zarząd Prowincji Krakowskiej i Generał zakonu

Zarząd Prowincji Krakowskiej wraz z Ministrem Generalnym Zakonu Kapucynów – br. Mauro Jöhri