Strony internetowe

 Apostolstwo Małżeństw  www.szansaspotkania.net
 Balsam Kapucyński  www.manufaktura.kapucyni.pl
 Biblioteka Centralna  www.biblioteka.kapucyni.pl
 Duszpasterstwo Powołań  www.kapszlak.pl
 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio  www.dzielopomocy.pl
 Franciszkański Zakon Świeckich w Krakowie  www.fzs.kapucyni.krakow.pl
 Fundacja Kapucyni i Misje  www.fundacja.kapucyni.pl
 „Głos Ojca Pio”  www.glosojcapio.pl
 Klaryski Kapucynki  www.kapucynki.pl
 Misje  www.misje.kapucyni.pl
 Młodzież Franciszkańska Tau  www.mftau.pl
 Oaza  www.oaza.kapucyni.pl
 Spotkanie Młodych w Wołczynie  www.wolczyn.kapucyni.pl
 Szkoła dla Spowiedników  www.sds.kapucyni.pl
 Wydawnictwo Serafin  www.e-serafin.pl
 Postnowicjat i Wyższe Seminarium Duchowne  www.postnowicjat.kapucyni.pl