Modlitwa za wstawiennictwem CSB Serafina Kaszuby

Boże Ojcze miłosierny, spraw, by Twój sługa Serafin Kaszuba, kapłan z zakonu kapucynów został przez Kościół ogłoszony świętym. On całe swoje życie poświęcił ofiarnej pracy, by Twoim dzieciom prześladowanym za wiarę nie brakło światła Ewangelii i łask sakramentów świętych.Przez jego wstawiennictwo proszę Cię, udziel mi łaski, której obecnie tak bardzo potrzebuję:

…………………………………………………………………………. .

Proszę także o to, bym podobnie jak ojciec Serafin we wszystkich zdawał się na Twoją Opatrzność i nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia powtarzał: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie! Proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen

(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu…)

Świadectwa otrzymanych łask prosimy nadsyłać na adres:

Postulacja sprawy o. Serafina Kaszuby

ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków

e-mail: postulacja@kapucyni.pl