Białoruś

vul. Puškina 46A      
211720 Dokšycy     
Viciebskaja vobl.
Bielarus        
Tel. +375 215 725 022

vul. Sadovaja 32     
231335 Lipniški   
Hrodzienskaja vobl.
Bielarus       
Tel. +375 159 536 682

vul. Połockaja 72      
222300 Maładziecna     
Bielarus
Tel. +375 177 333 787

Pł. Sapiegi 42
231800 Słonim   
Hrodzienskaja vobl.     
Bielarus
Tel. +375 156 221 127

vul. Komsomolskaja 3A kv.15   
222210 Smalavicy 
Minskaja vobl.  
Bielarus  
Tel. +375 177 625 339

vul. Leningradzkaja 24/3 
211620 Vierchniadźwińsk 
Wiciebskaja vobl. 
Bielarus 
Tel. +375 215 122 866
www.wdzwinsk-kasciol.narod.ru

Bracia kapucyni pojawili się na terenie Białorusi w 1938 r. W wyniku II wojny światowej i zmiany granic Polski kapucyni zmuszeni byli ewakuować się do Polski. Pozostało na miejscu dwóch braci. Regularna pomoc personalna Prowincji Warszawskiej dla braci na Białorusi okazała się możliwa dopiero od 1990 r.

W październiku 1995 roku nuncjusz apostolski na Białorusi arcybiskup Agostino Marchetto poświęcił kościół w Dokszycach, przy tym kościele powstał pierwszy wybudowany od podstaw klasztor kapucyński, jest to jednocześnie siedziba Wiceprowincjała Wiceprowincji Białorusi.

W kwietniu 1997 roku została ustanowiona Wiceprowincja Białorusi, która otrzymała za patrona bł. Honorata Koźmińskiego.

Od 1995 roku 19 braci z Białorusi po odbyciu formacji początkowej w Polsce złożyło profesję zakonną. 11 spośród nich przyjęło święcenia kapłańskie. Kilku jest ciągle w trakcie formacji początkowej.

Zakon zakorzenia się i staje się coraz bardziej samodzielny, decydując się na przyjęcie kolejnych placówek w odpowiedzi na zaproszenia biskupów. Istnieje obecnie na Białorusi 6 wspólnot kapucynów: Dokszyce, Lipniszki, Mołodeczno, Słonim, Smolewicze, Wierchniedwińsk. Ponadto bracia pracują jeszcze w trzech parafiach: Zamoście, Międzyrzecz i Wołkołata.