Białoruś

vul. Avijacyjnaja 4
220081 KOPISHCZA (Minsk)
+375 17 2217408

vul. Vialiki Hasciniec 141
222307 Maladzyečna
+375 176 733787

vul. Y. Kupaly 42
231800 Slonim
+375 1562 21127

vul. Slabadskaya 32
222210 Smalyavičy
+375 1776 52339

Bracia kapucyni pojawili się na terenie Białorusi w 1938. W wyniku II wojny światowej i zmiany granic kapucyni zmuszeni byli ewakuować się do Polski. Pozostało na miejscu dwóch braci. Regularna pomoc personalna Prowincji Warszawskiej okazała się możliwa dopiero od 1990.

W 1995 nuncjusz apostolski na Białorusi arcybiskup Agostino Marchetto poświęcił kościół w Dokszycach, przy tym kościele powstał pierwszy wybudowany od podstaw klasztor kapucyński.

W 1997 została ustanowiona Wiceprowincja Białorusi, która otrzymała za patrona bł. Honorata Koźmińskiego, przemianowana później na Kustodię. 

Od 1995 ponad 20 braci z Białorusi po odbyciu formacji początkowej w Polsce złożyło profesję zakonną. Wielu przyjęło święcenia kapłańskie. Kilku jest ciągle w trakcie formacji początkowej w Polsce i we Włoszech. Zakon zakorzenia się i staje się coraz bardziej samodzielny, decydując się na przyjęcie kolejnych placówek w odpowiedzi na zaproszenia biskupów. 

W 2023 został poświęcony kościół i klasztor św. Franciszka w Mińsku, w dzielnicy  Kopiszcze, gdzie mieści się siedziba Kustodii Białorusi.