Czytelnia – św. Franciszek – listy

List do wiernych – redakcja I (Zachęta dla braci i sióstr pokutujących)

  W imię Pana! [Rozdział 1] O tych, którzy czynią pokutę 1Wszyscy, którzy miłują Pana z całego serca, z całej...

List do wiernych – redakcja II

  Tekst   W imię Pańskie - Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen.   1Wszystkim chrześcijanom - żyjącym w...

List do duchownych – redakcja I

  Tekst   1Zwróćmy uwagę, wszyscy duchowni, na wielki grzech i nieświadomość niektórych względem Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego...

List do duchownych – redakcja II

  Tekst   1Zwróćmy uwagę, wszyscy duchowni, na wielki grzech i nieświadomość niektórych względem Najświętszego Ciała i Krwi Pana...

List do rządców narodów

  Tekst   1Wszystkim zwierzchnikom i radnym sędziom i rządcom na całym świecie, i wszystkim innym, do których dojdzie ten...

List do św. Antoniego

  Tekst   1Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek [przesyła] pozdrowienie. 2Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię...

Drugi list do kustoszów

  Tekst   1Wszystkim kustoszom braci mniejszych, do których dojdzie ten list, brat Franciszek, najmniejszy ze sług Bożych przesyła pozdrowienie...

Pierwszy list do kustoszów

  Tekst   1Wszystkim kustoszom braci mniejszych, do których dojdzie ten list, brat Franciszek, sługa wasz najmniejszy w Panu Bogu...

List skierowany do całego zakonu wraz z modlitwą „wszechmogący, wiekuisty…”

  Tekst   1W Imię Najwyższej Trójcy i Świętej Jedności, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen! 2Wszystkim czcigodnym i...

List do mieszkańców Bolonii

  Opowiadał także [brat Marcin z Barton], że pewien brat modlił się w dzień Bożego Narodzenia w Brescii podczas trzęsienia...