List do mieszkańców Bolonii

 
Opowiadał także [brat Marcin z Barton], że pewien brat modlił się w dzień Bożego Narodzenia w Brescii podczas trzęsienia ziemi, które przepowiedział święty Franciszek i w liście napisanym błędną łaciną polecił braciom o tym głosić we wszystkich szkołach Bolonii; i kościół zawalił się, a pod gruzami znaleziono [brata] nietkniętego.
 
 

Komentarz

Wiadomość o tym liście, podobnie jak o Liście do braci we Francji, przekazał nam jedynie Tomasz z Ecceleston [1], korzystając i w tym przypadku z relacji br. Marcina z Barton.
Opowiadanie brata Marcina dotyczy dwóch faktów: trzęsienia ziemi w Bresci oraz napisania listu przez św. Franciszka, w którym miał przepowiedzieć to trzęsienie ziemi i zalecił braciom mówić o tym w szkołach w Bolonii. Według Little’a, wydawcy dzieł Tomasza z Eccleston, wiadomość o trzęsieniu ziemi została potwierdzona w innych kronikach tamtego okresu. Miało to miejsce w dzień Bożego Narodzenia 1222 r. List Franciszka poprzedzał to zdarzenie, musiał więc być napisany przed świętami Bożego Narodzenia tego roku.
Pismo to byłoby drugim (obok Listu do św. Antoniego) świadectwem stosunku św. Franciszka do ludzi studiujących.