Czytelnia – św. Franciszek – napomnienia

Napomnienie XX – Dobry i próżny zakonnik

1Błogosławiony ten zakonnik, który znajduje zadowolenie i radość tylko w najświętszych słowach i dziełach Pana 2i pociąga przez nie ludzi...

Napomnienie XXI – Próżny i gadatliwy zakonnik

1Błogosławiony sługa, który gdy mówi, nie ujawnia wszystkich swoich spraw w nadziei nagrody i nie jest skory do mówienia (por...

Napomnienie XXII – Znoszenie oskarżeń

1Błogosławiony sługa, który czyjeś uwagi, oskarżenia i upomnienia znosi tak cierpliwie, jakby pochodziły od niego samego. 2Błogosławiony sługa, który udzielane...

Napomnienie XXIII – Pokora

1Błogosławiony sługa, który okazuje się równie pokorny wśród swych podwładnych, jak wśród swych panów. 2Błogosławiony sługa, który zawsze pozostaje pod...

Napomnienie XXIV – Prawdziwa miłość

Błogosławiony sługa, który tak kochałby swego brata chorego, który nie może mu oddać przysługi, jak kocha zdrowego, który może mu...

Napomnienie XXV – Prawdziwa miłość

Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie...

Napomnienie XXVI – Słudzy Boży powinni szanować duchownych

1Błogosławiony sługa, który ma zaufanie do duchownych uczciwie żyjących według zasad Kościoła rzymskiego. 2A biada tym, którzy nimi gardzą; choćby...

Napomnienie XXVII – Cnoty, które usuwają wady

1Gdzie jest miłość i mądrość, tam nie ma ani bojaźni, ani niewiedzy.  2Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie...

Napomnienie XXVIII – Dobro należy ukrywać, aby go nie stracić

1Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi (por Mt 6, 20) dobra, jakie Pan mu okazał i nie pragnie ujawniać ich...