Delegatura w Bułgarii

Br. Ełko Terzyjski – Gwardian i administrator parafii

Br. Krzysztof Orzadowicz – Wikary domu i parafii

Br. Zbigniew Tęcza

Br. Marcin Grec – Delegat Ministra Prowincjalnego, Gwardian

Br. Marek Potoczny – Wikary domu i parafii

Br. Jarosław Babik – Administrator parafii

Br. Artur Władek