Delegatura w Bułgarii

Br. Grzegorz Skrzela – Gwardian i administrator parafii

Br. Krzysztof Orzadowicz – Wikary domu i parafii

Br. Marek Potoczny

Br. Marcin Grec – Delegat Ministra Prowincjalnego

Br. Zbigniew Tęcza – Przełożony domu

Br. Artur Władek

Br. Jarosław Babik – Gwardian, administrator parafii

Br. Ełko Terzyjski – Wikary domu

Br. Daniel Kowalewski