Delegatura w Bułgarii

Br. Ełko Terzyjski – Gwardian i administrator parafii

Br. Krzysztof Orzadowicz – Wikary domu i parafii

Br. Marek Potoczny

Br. Zbigniew Tęcza

Br. Marcin Grec – Delegat Ministra Prowincjalnego

Br. Jarosław Babik – Gwardian, administrator parafii

Br. Artur Władek – Wikary domu i parafii

Br. Daniel Kowalewski