"
Trzeźwymi Bądźcie" to dwumiesięcznik wydawany przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu, który zajmuje się duchowymi aspektami radzenia sobie z problemem alkoholowym i rolą, jaką pełnią osoby z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej w procesie jej zdrowienia. Odbiorcami pisma są duszpasterze oraz osoby świeckie współpracujące z wyznaniowymi organizacjami propagującymi i wspierającymi trzeźwość.

"Trzeźwymi Bądźcie"
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
ul. o. Honorata Koźmińskiego 36

05-170 Zakroczym
tel. +48 22 785 22 08