"Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego,
pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości,
nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują odpowiednią nazwę".
 
 (kan. 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego) 

Franciszkański Zakon Świeckich (również: Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon Świętego Franciszka) mające swoje korzenie w średniowiecznym franciszkańskim ruchu pokutniczym to katolickie międzynarodowe stowarzyszenie publiczne, którego członkowie uczestniczą w duchu Zakonu Franciszkańskiego, prowadząc życie apostolskie i zdążając do doskonałości chrześcijańskiej pod kierownictwem tegoż zakonu.

Św. Franciszek z Asyżu, miał, wychodząc naprzeciw świeckim przychylnym ideałom zapoczątkowanego przez siebie ruchu, zaproponować formę życia w stowarzyszeniu świeckim (braterskiej wspólnocie). Grupa pierwszych członków tego stowarzyszenia nazywana jest w źródłach franciszkańskich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Przez cały okres średniowiecza i w późniejszych wiekach tercjarstwo franciszkańskie było bardzo żywotne. Należeli do niego ludzie różnych stanów: od chłopów, poprzez mieszczan, na monarchach i papieżach skończywszy.

Do najbardziej znanych tercjarzy franciszkańskich należą: bł. Luchezjusz z Poggibonsi, św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik IX król Francji, św. Małgorzata z Kortony, św. Róża z Viterbo, św. Brygida Szwedzka, bł. Rajmund Lullus, bł. Zefiryn Malla, św. Wincenty Pallotti, św. Jan Maria Vianney, św. Jan Bosko, św. Pius X, bł. Jan XXIII, architekt Antoni Gaudí.

Pierwsze wspólnoty tercjarskie powstawały na ziemiach polskich przy klasztorach franciszkańskich we Wrocławiu i Krakowie w XIII w. Kryzys w rozwoju zakonu nastąpił w latach okupacji niemieckiej i terroru stalinowskiego. Obecnie wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich rozsiane są na całym terenie Polski, działając przy parafiach prowadzonych przez franciszkanów i księży diecezjalnych. W Polsce istnieje 16 regionów, w których około 17 000 członków skupionych jest w blisko 600 wspólnotach. Najwięcej wspólnot jest na Górnym Śląsku (przy parafiach), Opolszczyźnie oraz w archidiecezjach krakowskiej i przemyskiej.

Bracia Prowincji Warszawskiej Prowincji Kapucynów pełnią posługę asystentów w 15 wspólnotach miejscowych gromadzących ok. 750 sióstr i braci. Dwóch braci pełni funkcję asystentów regionalnych.