Słowo na niedzielę

 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Łk 4, 1-13

 

Dziś przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Fragment Ewangelii, który daje nam Kościół mówi o kuszeniu Jezusa na pustyni.

Jedno z pierwszych skojarzeń ze słowem pustynia to brak życia, trud i samotność. Niewątpliwie, doświadczanie pokus jest trudem. Zły duch znając naszą naturę, próbuje pokazać nam najszybszy, lecz niewłaściwy, sposób realizowania naszych ukrytych pragnień. Doświadczenie pokus jest trudem, ale czy faktycznie należy łączyć z nim brak życia i samotność?

Ewangelia podpowiada nam, że nie. Wprost mówi, że Jezus był pełen Ducha Świętego – Tego, który jest darem od Ojca, Tego, który obdarza pełnią życia.

Dzisiejsze słowo przypomina nam, że tylko z pomocą Ducha Świętego możemy właściwie odpowiedzieć na spotykające nas doświadczenia. W Ewangelii dostajemy zapewnienie, że nie jesteśmy wtedy sami – w trudzie mamy wsparcie. Niech ta dobra nowina doda nam odwagi na czas tegorocznego Wielkiego Postu.

brat Piotr Graumiler OFMCap

 

Komentarz do Ewangelii za: postnowicjat.kapucyni.pl

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska