Formujący się duszpasterze

Każdy brat przez całe życie jest jednocześnie formowanym i formatorem, ponieważ wszyscy zawsze możemy nauczyć się czegoś i czegoś nauczyć innych.

(Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 24.6)

 

W dniach 4 – 7 lutego 2019 roku, w krakowskim klasztorze kapucynów przy ul. Korzeniaka 16, odbyło się spotkanie formacyjne braci do 5 lat po święceniach. Podczas spotkania przeprowadzono następujące wykłady i wygłoszono konferencje:

ks. dr hab. Damian Wąsek: Między wiernością Tradycji a wiarygodnością wobec świata – w kierunku nowej wizji Kościoła i duszpasterstwa.

br. mgr lic. Błażej Strzechmiński: Śluby zakonne – ubóstwo.

br. mgr Paweł Teperski: Internet w życiu osoby konsekrowanej – zagrożenia i korzyści.

ks. dr Marek Dziewiecki: Duszpasterstwo powołań w parafii i katechezie.

br. dr Piotr Kwiatek: Kierownictwo duchowe.

Tradycyjnie nie zabrakło również braterskiego dialogu służącego pogłębieniu wzajemnych relacji oraz radości płynącej ze spotkania.

 

[rl_gallery id=”2071″]

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska