30. Kapituła Prowincjalna

W dniu 28 września o godz. 12.00 w Krakowie rozpoczęła się 30. Kapituła Zwyczajna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. Przez najbliższe 5 dni bracia zgromadzeni w klasztorze przy ul. Loretańskiej 11, będą wspólnie przyglądać się aktualnej sytuacji Prowincji i zastanawiać się nad jej przyszłym kształtem. Istotnym momentem Kapituły będzie wybór nowego Ministra Prowincjalnego i Zarządu Prowincji.

Kapituła Prowincjalna jest zwoływana raz na 3 lata, a biorą w niej udział: Minister Prowincjalny wraz z Zarządem, 50 delegatów wybranych przez braci z całej Prowincji, kustosz Ukrainy i Rosji oraz Bułgarii, a także zaproszeni współbracia z innych krajów.

Pamiętajmy w tym czasie o braciach kapitulnych, prosząc dla nich o otwartość na Ducha Świętego i na siebie nawzajem.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska