35-lecie pracy misyjnej w RŚA

Misjonarze

W połowie września Sekretariat Misyjny i Fundacja Kapucyni i Misje obchodziły swoje jubileusze: 35-lecie pracy misyjnej kapucynów z Prowincji Krakowskiej w Republice Środkowoafrykańskiej i 10-lecie istnienia Fundacji. Równolegle obchodziliśmy 35 lat życia zakonnego braci: Piotra Michalika i Jerzego Steligi, 25 lat sakramentu kapłaństwa braci Zenona Kapki i Jerzego Ciupaka, 20 lat sakramentu kapłaństwa brata Roberta Wnuka i 10 lat służby misyjnej brata Artura Ziarka. Na to spotkanie jubileuszowe zaproszono brata Tomasza Żaka – Ministra Prowincjalnego, radę i pracowników Fundacji, byłych sekretarzy misyjnych, byłych misjonarzy i misjonarzy aktualnie przebywających na urlopach oraz przedstawicielkę wolontariatu. Spotkanie miało miejsce w Domu Rekolekcyjnym w Tenczynie.

Po pokazie filmów ukazujących życie Afrykańczyków i pracę misjonarzy, dyrektor Fundacji – Diana Bonowicz, która pracuje od początku jej istnienia, przedstawiła prezentację z działalności Fundacji i zrealizowanych projektów. Ogrom pracy Fundacji wykonany w tym dziesięcioleciu znalazł uznanie i wzbudził podziw wśród uczestników spotkania. Podczas spotkania zostały przedstawione sylwetki misjonarzy, którzy w ciągu tych 35 lat ewangelizowali tę część Afryki. W sumie na misjach w RŚA przebywało 29 braci z Prowincji Krakowskiej. W ostatnim roku pracowało ich w Kustodii Czad – RŚA jedenastu.

Następnie brat Tomasz Żak sprawował Eucharystię dziękczynną za Bożą opiekę i błogosławieństwo, które towarzyszy w działalności misyjnej. Szczególnie wdzięcznością zostali ogarnięci Darczyńcy, dzięki którym nasza praca misyjna może się rozwijać. Miłosierdziu Bożemu został polecony również zmarły misjonarz – brat Józef Lendzion i wszyscy Darczyńcy, którzy odeszli z tej ziemi po nagrodę wieczną. Rozmowy w małych grupach, wspomnienia, opowiadanie ciekawych historii misyjnych trwały do późnych godzin popołudniowych.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska