Duchowość Franciszka z Asyżu

 

„Wszystkim chrześcijanom. Duchowość Franciszka z Asyżu w świetle jego pism – Tom 4 Ja, brat” to najnowsza książka autorstwa br. Wiesława Blocka OFMCap, która ukazała się nakładem wydawnictwa Serafin.

Od najdawniejszych czasów człowiek nosił w sobie pragnienie życia w społeczeństwie zbudowanym na wartościach i na dążeniu do pokoju, sprawiedliwości, równości i miłości pomiędzy ludźmi. Każda epoka szukała owych fundamentów, czasami spisanych w formie praw i przepisów, a czasami przekazywanych po prostu w formie ustnej tradycji w obrębie klanu czy rodziny.

W serii wydawniczej Wszystkim chrześcijanom omawiającej duchowość brata Franciszka z Asyżu proponujemy czwarty tom, poświęcony tym razem refleksji nad tematem braterstwa. Lektura pism Ojca Serafickiego pozwala odkryć, jak wielkie znaczenie nadawał on tej wartości. Szczególną rolę w budowaniu relacji braterstwa Franciszek przypisywał świadomości tego, iż on sam, jak i każda inna osoba wchodząca w relację ze swą wspólnotą, poszczególnymi jej członkami, a w pewnym sensie całym światem powinna na początku rozumieć samą siebie jako część większej całości – rodziny. Tytuł tomu: Ja, brat wskazuje wyraźnie na horyzont aktualnych poszukiwań, ukierunkowanych na myśl o powszechnym i ewangelicznym braterstwie.

 

Br. Wiesław Block OFMCap – wykładowca we Franciszkańskim Instytucie Duchowości przy Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie. Autor wielu publikacji w języku polskim i włoskim o tematyce związanej z rozwojem duchowości św. Franciszka z Asyżu i ruchu franciszkańskiego w XIII i XIV wieku. Do najbardziej poczytnych prac należą: „Połowie mej duszy”. Komentarz do listów św. Klary z Asyżu; Ikona św. Klary z Asyżu. Symbolika i duchowość; Franciszek z Asyżu i jego bracia; Vivere il vangelo con Francesco d’Assisi. Temi e figure della fraternitˆ minoritica; Un frate dai Tartari. Le avventure del primo europeo nell’impero del Gran Khan; Storia della spiritualitˆ francescana, vol. I.

 

Książkę możesz zamówić klikając na poniższy obrazek:

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska