50-lecie kapłaństwa br. Jerzego Pająka

31 maja 2020 roku świętowaliśmy jubileusz 50-lecia kapłaństwa br. Jerzego Pająka OFMCap. Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kapucyńskim kościele przy ulicy Loretańskiej 11 w Krakowie, dziękowaliśmy razem z czcigodnym Jubilatem dobremu Bogu za pół wieku jego posługi kapłańskiej i prosiliśmy o dary Ducha Świętego dla niego na dalsze lata.

BR. JERZY PAJĄK

 

Br. Jerzy (z d. Franciszek) Pająk, urodził się 9 października 1941 roku w Bieńkówce, jako syn Michała i Anny z d. Knapczyk. Uczył się w miejscowej szkole podstawowej, a potem, w latach 1958-1960, w Niższym Seminarium Duchownym OFMCap w Rozwadowie. Do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej wstąpił 28 sierpnia 1960 roku w Sędziszowie Młp. Śluby proste złożył 29 sierpnia 1961 roku w klasztorze nowicjackim. Następnie uczęszczał do X kl. w Niższym Seminarium Duchownym OFMCap w Nowym Mieście n/Pilicą. W listopadzie 1961 roku został powołany do służby wojskowej w Ostródzie, którą ukończył w 1963 roku w stopniu kaprala. Następnie uzupełnił liceum i złożył eksternistyczną maturę państwową w 1964 roku w Krakowie. Studia filozoficzne odbył w WSD OFMCap w Krakowie, a teologiczne w Sędziszowie Młp. Śluby uroczyste złożył 1 stycznia 1969 roku w Sędziszowie Młp. i tam też otrzymał święcenia kapłańskie 5 czerwca 1970 roku.

Po święceniach został przeniesiony do Krakowa, gdzie był katechetą oraz podjął studia na Sekcji Teoretycznej Instytutu Liturgicznego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, otrzymując w 1972 roku absolutorium. W latach 1976-1985 pełnił posługę gwardiana krakowskiego klasztoru, prowadził katechizację dzieci i młodzieży szkolnej oraz głosił dla niej rekolekcje. W krakowskim klasztorze prowadził także liczne prace remontowe (zbudował między innymi nowy gmach od strony ul. Loretańskiej na pomieszczenie archiwum i księgozbioru zakonnego, odzyskał parter klasztoru i go całkowicie odnowił, zdobył także blachę miedzianą i pokrył nią Domek Loretański oraz cały klasztor).

W latach 1982-1985 był II definitorem Prowincji, a w roku 1985 kapituła prowincjalna powierzyła mu posługę Ministra Prowincjalnego Prowincji Krakowskiej, którą pełnił przez dwie kadencje, tj. do 1991 roku. Następnie został skierowany do Sędziszowa Młp. i tam mianowany gwardianem. W sędziszowskim klasztorze opiekował się wspólnotą Żywego Różańca, był wykładowcą w nowicjacie, duszpasterzem sióstr zakonnych, spowiednikiem i rekolekcjonistą, prowadził także liczne remonty (przebudował między innymi i odnowił część klasztoru zwaną kiedyś „gwardianówką”). W latach 1994-1997 pełnił posługę II definitora Prowincji. Po zakończeniu posługi przełożonego w Sędziszowie Młp., został przeniesiony do wspólnoty krakowskiej, gdzie jest duszpasterzem osób konsekrowanych, poszukiwanym spowiednikiem, konferencjonistą i rekolekcjonistą. W latach 2008-2015 pełnił także posługę ojca duchownego w kapucyńskim postnowicjacie i WSD.

Br. Jerzy Pająk w sposób szczególny znany jest w środowisku krakowskim ze swojej działalności patriotycznej, za którą otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia. 16 lutego 2006 roku został mianowany przez metropolitę krakowskiego, kapelanem Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego, a od 12 maja 2008 roku, pełni także posługę kapelana Związku Sybiraków – Oddział w Krakowie.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska