50-lecie święceń kapłańskich o. Jana Jurczaka

O. Jan Jurczak został wyświęcony na kapłana przez biskupa Mikołaja Sasinowskiego w katedrze łomżyńskiej 30 maja 1970 roku. O. Jan prosił braci Prowincji, aby łączyli się z nim duchowo w dziękczynieniu Bogu za wielki dar kapłaństwa w sobotę, 30 maja 2020 roku. Uroczystości jubileuszowe w Zakroczymiu w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 31 maja, choć skromniejsze z powodu trwającej pandemii, były bardzo piękne. Przed Mszą Świętą gwardian zakroczymski, br. Wojciech Sugier, odczytał błogosławieństwo dla jubilata od ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, br. Roberta Genuina oraz od ministra prowincjalnego, br. Łukasza Woźniaka. Dziękczynnej Eucharystii jubileuszowej o godzinie 10 przewodniczył o. Jan Jurczak w koncelebrze z 11 kapłanami. Z Warszawy przybyli o. Gabriel Bartoszewski i o. Józef Łaski, z Brwinowa zaś ks. Jan Góra, kapelan klarysek kapucynek. W homilii o. Gabriel podkreślił, że gdy kapłan sprawuje sakramenty działa nie sam, lecz przez niego działa Chrystus. Omawiając kolejne etapy życia kapłańskiego jubilata, od Lubartowa po Zakroczym, kaznodzieja zwrócił uwagę na wielość środków duszpasterskich stosowanych przez o. Jana, na jego posługę kustosza Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście n. Pilicą oraz na duże zasługi w propagowaniu osoby Błogosławionego w diecezji łowickiej i innych częściach Polski.

Po Komunii Świętej o. Jan dziękował Bogu za wielki dar kapłaństwa Chrystusowego, przypominając słowa ze swego obrazka prymicyjnego: „Ty mnie znałeś, a jednak wybrałeś. Weź mnie takim, jakim jestem, ale uczyń takim, jakim Ty chcesz mnie mieć”. Jubilat, który był magistrem nowicjatu w latach 1979-1982, wyraził radość z obecności wśród koncelebransów swoich wychowanków: o. Jerzego Siedleckiego i o. Juliusza Pyrka.

W imieniu rodziny jubilata życzenia złożyła jego siostra Danuta, klaryska kapucynka z Brwinowa. Pięknym darem od rodziny był kielich mszalny z pateną, które zostały przekazane podczas przygotowania darów, i pobłogosławione przez o. Jana, służyły w celebracji eucharystycznej. Jubileuszową stułę kapłańską ofiarowała wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, której o. Jan jest asystentem. Parafianie z Kamienicy dziękowali mu za organizowanie pielgrzymek do wielu miejsc świętych w Polsce – w których uczestniczą mieszkańcy Zakroczymia i sąsiednich parafii.
Podczas uroczystego obiadu w refektarzu spotkało się liczne rodzeństwo jubilata.

 

 

tekst: br. Tomasz Płonka/zdjęcia: br. Grzegorz Filipiuk

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska