CSB Serafin Kaszuba online

 

Ruszyła nowa strona internetowa oraz kanał YouTube poświęcone niezłomnemu apostołowi głoszącemu Chrystusa na „nieludzkiej ziemi” – Czcigodnemu Słudze Bożemu Serafinowi Kaszubie.

 

Aby przeglądać wspomniane media, wystarczy kliknąć na jedną z poniższych ikon:

 

 

 

 

Czcigodny Sługa Boży Serafin Kaszuba

Br. Serafin (z d. Alojzy) Kaszuba urodził się 17 czerwca 1910 roku we Lwowie Zamarstynowie. W wieku osiemnastu lat wstąpił do Zakonu Kapucynów. Po rocznym nowicjacie odbytym w klasztorze w Sędziszowie Młp., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie. 11 marca 1933 roku w krakowskim kościele kapucynów otrzymał święcenia kapłańskie. Natomiast 16 czerwca 1939 roku egzaminem magisterskim uwieńczył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch II wojny światowej zastał go we Lwowie. Jesienią 1940 roku na własną prośbę i za zgodą przełożonych udał się na Wołyń, gdzie na rozległym terenie pozbawionym kapłanów, w trudnych i niebezpiecznych warunkach, prowadził działalność duszpasterską. Podczas transportu z Polakami w 1945 roku, wysiadając z wagonu tylko z małą walizeczką z paramentami liturgicznymi, powiedział: „Choćby tu dwóch Polaków zostało, to ja będę z nimi trzeci” – taka była jego decyzja.

W Równem udało mu się zameldować i pozostać, pełniąc posługę proboszcza parafii. Stąd dojeżdżał do Łucka, Dubna, Sarn, Ostroga, Korca. W 1958 roku władze chciały wreszcie położyć kres pracy tego, który nieustannie „mieszajet w rabotie”. Po ukazaniu się paszkwilu na jego temat w miejscowej gazecie urzędnik w Równem oznajmił br. Serafinowi, że odebrano mu prawo publicznego sprawowania funkcji kapłańskich. Kilka miesięcy później władze podstępnie pozbawiły go także stałego zameldowania w Równem. Rozpoczął więc tułacze życie na terenach Białorusi, Ukrainy, Litwy i Estonii. Późną jesienią 1963 roku wyruszył do Kazachstanu. Odwiedzał małe wioski i duże miasta: Krasnoarmiejsk, Omsk, Nowosybirsk, Ałma- -Atę. Aresztowany za włóczęgostwo w marcu 1966 roku otrzymał wyrok: pięć lat zesłania. W miejscach zsyłki, sowchozach w Arykty i Arszatyńsku gromadził wokół siebie wiernych, odprawiał Msze św., spowiadał, chrzcił dzieci i młodzież. Po zwolnieniu ponownie został zatrzymany i zamknięty w zakładzie dla nieuleczalnie chorych w Małej Timofijewce, skąd uciekł.

W sierpniu 1968 roku zmarła jego ukochana siostra Maria. Dopiero po jej pogrzebie br. Serafin otrzymał pozwolenie na wyjazd do Polski. W kraju okazało się, że tułaczy tryb życia nadszarpnął jego zdrowie. Trafił do szpitala we Wrocławiu, gdzie przeszedł operację płuc. W czerwcu 1970 roku, czyli po niespełna dwóch latach pobytu w ojczyźnie, wbrew namowom współbraci, wrócił do Kazachstanu. Niczym nie złamany na duchu, całkowicie zdany na Bożą Opatrzność, mimo niebezpieczeństw kontynuował podróże, by nieść ludziom Boga. W lipcu 1977 roku, będąc już ciężko chory, pojechał na Ukrainę i do Wołynia. Jego dalsze plany przerwała jednak siostra śmierć. Zmarł we Lwowie 20 września w trakcie odmawiania brewiarza i został pochowany na Cmentarzu Janowskim. Na jego grobie wypisane zostały słowa św. Pawła Apostoła, które streszczają całe życie br. Serafina Kaszuby: „Stałem się wszystkim dla wszystkich”.

W przekonaniu o jego świętości, dnia 2 grudnia 1992 roku w Krakowie rozpoczęto proces beatyfikacyjny, który na szczeblu diecezjalnym zakończył się 22 grudnia 2001 roku w kaplicy arcybiskupów krakowskich pod przewodnictwem księdza kardynała Franciszka Macharskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego. Następnie dokumenty procesu przekazane zostały do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie. 16 listopada 2010 roku na Cmentarzu Janowskim we Lwowie przeprowadzono ekshumację ciała Sługi Bożego Serafina Kaszuby. Zaś następnego dnia trumnę z jego doczesnymi szczątkami przewieziono do oddalonego o 370 km klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Winnicy. Trumnę umieszczono w lewej nawie bocznej winnickiego kościoła kapucynów w specjalnie do tego przygotowanym grobie.

3 października 2011 roku w Kongregacji ds. Świętych w Watykanie zostało złożone Positio. Dnia 26 września 2017 roku, podczas zwyczajnej sesji Kardynałów i Biskupów Kongregacji ds. Świętych, wyrażono pozytywną opinię na temat heroiczności cnót Sługi Bożego Serafina Kaszuby. Natomiast dnia 9 października 2017 roku, ojciec święty Franciszek upoważnił Kongregację ds. Świętych do ogłoszenia dekretu potwierdzającego ten fakt. Słudze Bożemu Serafinowi Kaszubie przysługuje odtąd tytuł VENERABILIS DEI SERVUS czyli Czcigodny Sługa Boży.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska