„Aby służyć…”

W II Niedzielę Wielkiego Postu w lubelskim klasztorze przy Krakowskim Przedmieściu trzech naszych braci otrzymało święcenia diakonatu. Dzień przed uroczystością, tj. w sobotę podczas modlitw południowych w chórze zakonnym na Poczekajce, bracia Krzysztof Michalak, Krzysztof Łaziński i Karol Palus złożyli publiczne wyznanie wiary i przysięgę wierności. W niedzielę o godzinie 13:00 odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Wielgusa podczas, której zostały udzielone naszym braciom święcenia diakonatu. W homilii arcybiskup przypomniał jakie obowiązki wynikają z posługi diakonatu, komu i czemu będą poświęcać swój czas oraz zachęcał, aby spełniali je „z Bożą pomocą, tak aby wszyscy mogli uznać ich za prawdziwych uczniów Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz alby służyć”. Zwracając się bezpośrednio do samych kandydatów dodał: „Wam zaś, drodzy synowie, sam Chrystus dał przykład, abyście tak postępowali, jak On postępował”.
Po homilii kandydaci złożyli na ręce arcybiskupa przyrzeczenie wierności, po czym kantor odśpiewał Litanię do Wszystkich Świętych, która towarzyszy najważniejszym momentom w życiu Kościoła. Następnym elementem liturgii było nałożenie rąk oraz modlitwa konsekracyjna. Po modlitwie święceń diakoni przyjęli szaty diakońskie tj. stułę przewieszoną przez ramię oraz dalmatykę. Biskup przekazał następnie nowo wyświęconym diakonom księgę Ewangelii ze słowami: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś, wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnej to, czego będziesz nauczał”.
We Mszy świętej udział wzięły rodziny braci diakonów, przyjaciele i zaproszeni goście oraz liczni bracia przybyli z różnych klasztorów naszej prowincji. Przybyli również bracia z Łotwy. Słowa podziękowania na koniec skierował br. Karol Palus. W imieniu gospodarzy miejsca podziękowania skierował br. Henryk Cieniuch gwardian lubelskiego klasztoru. Po zakończonej liturgii i licznych życzeniach odbył się uroczysty obiad dla zaproszonych gości w klasztornym refektarzu.

tekst br. Kamil Marciniuk, fot. Jarosław Czerniak

[rl_gallery id="2505"]

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska