Adwentowe diecezjalne spotkanie GMOP

W sobotę 27 listopada 2021 r. odbyło się w Diecezji Sandomierskiej adwentowe spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio. Miejscem spotkania było sanktuarium św. Józefa w Nisku. Termin spotkania nie był przypadkowy, albowiem zamykało ono Rok Liturgiczny pod patronatem św. Józefa ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. W spotkaniu wzięło udział 120 czcicieli św. Ojca Pio z 20 parafii. Z naszej Grupy uczestniczyło 9 osób z opiekunem Grupy br. Robertem Rabką OFMCap.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 przywitaniem przybyłych uczestników przez proboszcza sanktuarium św. Józefa, ks. Kazimierza Harę, który przybliżył historię powstania parafii św. Józefa w Nisku sięgającą 1890 roku, od powołania Komitetu Budowy Kościoła. Budowę kościoła w Nisku rozpoczęto w 1892 i zakończono w 1896 roku. Biskup przemyski Karol Józef Fischer pierwszy raz konsekrował niżański kościół 10 czerwca 1901 r. Został on potem zniszczony w czasie I wojny światowej i odbudowany, ponownie został konsekrowany w 1923 r. Gdy w 1992 r. proboszczem został ks. Marian Balicki, rozpoczął renowację kościoła i poczynił przygotowania, aby zostało powołane tutaj sanktuarium św. Józefa. Dekretem z 1998 roku biskup sandomierski Wacław Świerzawski erygował w Nisku Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Zostało też powołane w tym czasie Bractwo św. Józefa, skupiające ojców rodzin szerzących kult św. Józefa. Obecnie parafia liczy około 5 tys. wiernych. Posiada wiele wspólnot, w tym Grupę Modlitwy Ojca Pio. W głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Józefa namalowany w 1937 r. przez Karola Rutkowskiego, który został odnowiony, a następnie pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. podczas jego wizyty w Krośnie. Drugą patronką parafii jest św. Jadwiga Śląska, patronująca wspólnocie matek modlących się w intencji swoich dzieci. Dla bezpieczeństwa obraz św. Józefa jest na porę nocną przysłaniany obrazem św. Jadwigi Śląskiej a rano odsłaniany przy dźwiękach melodii pieśni „Szczęśliwy kto sobie Józefa ma za opiekuna”.

Następnie głos zabrał diecezjalny opiekun GMOP ks. Leszek Biłas. Oznajmił on, że Dzień Skupienia odbywa się w tym właśnie miejscu, aby uczyć się słuchać Pana Boga na przykładzie św. Józefa, oblubieńca NMP, człowieka dyskretnego i pokornego, opiekuna Jezusa. Powiedział, iż przybyliśmy do sanktuarium św. Józefa, aby z nim być, uczyć się od niego miłości do Jezusa i Maryi, prosić o łaski i umocnić naszą wiarę. Przedstawił następnie dalszy program spotkania.

Interesującą konferencję, przybliżającą życie, duchowość i cierpienia św. Ojca Pio, przedstawił Krajowy Moderator Grup Modlitwy Ojca Pio br. Roman Rusek OFMCap. Mówił, że Ojciec Pio miał wielką miłość do Kościoła, pomimo, że przez Kościół był prześladowany. Kochał Kościół jak matkę i wskazywał innym, aby tak samo czynili. Umiał słuchać ludzi i widział ludzką niegodziwość, lecz znosił godnie spotykające go przykrości. Ojciec Pio nie mając dobrego zdrowia podczas formacji początkowej był na krawędzi wydalenia go z Zakonu, ale przyjmował to z pokorą. Był wielkim mistykiem, nie pragnął rozgłosu. Odznaczał się w Zakonie posłuszeństwem i pracowitością. Był nadzwyczajnym spowiednikiem. Jest przypuszczenie, że w swoim życiu wyspowiadał 1,8 mln penitentów. Nawet św. Jan Paweł II jako młody krakowski kapłan był penitentem św. Ojca Pio w 1947 r. Obaj Święci mieli ze sobą jeszcze inne kontakty. Jan Paweł II w 1962 r. pisał do Ojca Pio z prośbą o modlitwę o uzdrowienie dr Wandy Półtawskiej. Prośba miała pozytywne zakończenie. Lekarze diagnozowali jeszcze kilka tygodni życia dla pani doktor, a w roku ubiegłym obchodzono w Bazylice Mariackiej w Krakowie jej setną rocznicę urodzin. Pani doktor dalej żyje, a br. Roman Rusek OFMCap odprawił dla niej Mszę św. Innym wątkiem łączącym obu Świętych jest kanonizacja św. Ojca Pio, której dokumentacja zawierała 102 tomy akt i dzięki zainteresowaniu się sprawą papieża św. Jana Pawła II została w szybkim czasie sfinalizowana.

Kolejnym punktem programu spotkania była adoracja przed Najświętszym Sakramentem, która duchowo przygotowała uczestników spotkania do przeżycia Mszy św. Adorację prowadził br. Roman Rusek OFMCap. Modliliśmy się Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą odmawiał św. Ojca Pio, Litanią do św. Józefa oraz karmiliśmy się Chlebem Eucharystycznym. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ordynariusz diecezji ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz w koncelebrze kapłanów opiekunów Grup Modlitwy Ojca Pio. W homilii Ksiądz Biskup wspomniał o kończącym się roku liturgicznym i bezpowrotnym upływie czasu. Odniósł się do wizji proroka Daniela /z czytania/, przypominając, iż abyśmy mogli tego uniknąć, co ma nastąpić, musimy żyć wypełniając dzień modlitwą i czuwaniem jak czynił to św. Ojciec Pio, brać z niego przykład. Nie tracić nadziei, mieć oczy otwarte w mrokach tego świata, niczym oczy sowy, które mają święci na bizantyjskich ikonach. Po Mszy św., umocnieni już Komunią św., zostaliśmy ugoszczeni gorącym posiłkiem i deserem, w ten sposób posilając i nasze ciała.

Na zakończenie spotkania została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził opiekun diecezjalny GMOP ks. Leszek Biłas i swoim błogosławieństwem dla wiernych zakończył spotkanie.

Edward i Teresa Małachowicz

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska