Adwentowe Dni Skupienia WF Tau

Adwent to radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. Wspólnota Franciszkańska Tau przeżywała swoje adwentowe dni skupienia, które odbyły się w Skomielnej Czarnej, Poznaniu Morasko oraz w Larvik (Norwegia).

Wydarzenia te zgromadziły ponad stu członków i sympatyków WF Tau. Tegorocznym tematem przewodnim spotkania była „Pokora zawarta we Wcieleniu” (1Cel 30, 1).

Poprzez wspólną Mszę świętą, Liturgię godzin, całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje, fraterki (spotkania w mniejszych grupach) i modlitwę indywidualną próbowaliśmy dostrzegać piękno w prostocie narodzin Jezusa – oto przychodzi na świat, by nas zbawić przez posłuszeństwo. W tajemnicy Wcielenia wyraża się pokora, prostota i ubóstwo Pana Jezusa, który przychodzi do nas jako bezbronny wobec nas, zależny od nas i wymagający naszej troskliwości. Tomasz z Celano tak napisał o żywej szopce w Greccio: „Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem. Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy.”

Podczas adwentowych dni skupienia, które prowadził brat Tomasz Żak OFMCap, asystent prowincjalny WF Tau, MF Tau i FZŚ, a wspomagali go bracia: Grzegorz Brzeziński OFMCap, Janusz Kociołek OFMCap, Daniej Wójcik OFMCap, Paweł Teperski OFMCap, Michał Baranowski OFMConv i Grzegorz Gryz OFM, trzynaście osób po raz pierwszy wyraziło pragnienie zachowywania Ewangelii na wzór świętego Franciszka z Asyżu i kroczenia drogą radosnej pokuty we Wspólnocie Franciszkańskiej Tau, stając się tym samym członkami Wspólnoty, a ośmiu członków ponowiło swoje przyrzeczenia.

WF Tau

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska