Adwentowe dni skupienia Wspólnoty Franciszkańskiej Tau

Wspólnota Franciszkańska Tau, trwając w radosnym, adwentowym oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia, zgromadziła się na dniach skupienia. Odbyły się one w Tenczynie w dniach 2-4 XII 2022 oraz w Zaniemyślu 9-11 XII 2022, w temacie – zawołaniu: „Panie, co chcesz, abym czynił?”

Uczestnicy przyjechali ze wspólnot lokalnych z: Krakowa, Kielc, Wrocławia, Bielska / Tychów, Bytomia, Dąbrowy Górniczej oraz Piły i Poznania. Za opiekę duchową odpowiadał Asystent Prowincjalny – br. Tomasz Żak OFMCap, z pomocą przybyli także: br. Dawid Nowak OFMConv i br. Jakub Robazel OFMCap.

Ciemność przeżywana w duchu wierności, blask prawdy, pragnienie Pana Boga, wewnętrzna motywacja miłości – to tylko kilka haseł poruszanych podczas katechez, które wprowadziły wspólnotę w dynamikę nawrócenia. Był to rzeczywiście czas spotkania z Panem, okazja do budowania wspólnoty Kościoła, przede wszystkim podczas codziennej Eucharystii i Liturgii Godzin. Nie zabrakło rozważania Ewangelii i tekstów ze Źródeł franciszkańskich. Odkrywanie woli Bożej towarzyszyło wspólnocie szczególnie podczas całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu i słuchania świadectw uczestników.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska