Adwentowy dzień skupienia

Kim jesteś w tym roku, dzisiaj, właśnie teraz, gdy przeżywamy Adwent? Kim jest dla Ciebie Bóg dzisiaj? Czy pragniesz pełniej przeżyć ten czas Adwentu?

Adwent to szczególny czas przygotowania na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa – na Jego ostateczne przyjście, Paruzję, jak również jest to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

W tym wyjątkowym czasie towarzyszy nam czterech proroków: Izajasz, Jan Chrzciciel, Maryja i św. Józef – Oblubieniec NMP. Chciejmy się wspólnie zatrzymać i pozwolić Bogu przeprowadzić przez ten szczególny czas przygotowania, przez te 4 niedziele Adwentu, w czasie których przygotowujemy się na przyjście Jezusa.

„Adwent, to czas, w którym Bóg pragnie wyzwalać nas od grzechu, smutku i wewnętrznej izolacji. To czas, w którym Bóg na nowo chce mówić nam o swojej miłości”.

Zapraszamy do wysłuchania konferencji i homilii mającej pomóc w przeżywaniu czasu Adwentu. Słowo zostało wygłoszone przez br. Pawła Teperskiego OFMCap w roku 2013 do Sióstr Michalitek w Krakowie.

Przyjdź Panie Jezu – Marana Tha!

♦ Katecheza adwentowa – https://youtu.be/Ia68WWJ-20Y
♦ Homilia adwentowa – https://youtu.be/iGOJnmdo4n0

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska