Akatyst ku czci św. Józefa

W najbliższy czwartek (18 marca 2021 r.) o godz. 19.45 w naszym klasztorze przy ul. Loretańskiej 11 zostanie wykonany „Akatyst ku czci świętego Józefa”.

Niezwyciężonego Władcy Opiekuna, Józefa Oblubieńca w pieśniach dziś wychwalamy! A Ty,który wiele możesz u Boga, módl się za tymi, którzy śpiewają: Witaj, Święty Oblubieńcze Oblubienicy Dziewiczej! Tak rozpoczyna się akatyst ku czci św. Józefa. Tak my chcemy wychwalać Oblubieńca Bogarodzicy, szczególnie w w przeddzień jego uroczystości.

Słowo Akathistos (grec. “a” – nie, “kathiden” – siedzieć = nie siedzący) ma dwa znaczenia: – w szerszym oznacza nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, odmawianych lub śpiewanych na stojąco. – w znaczeniu węższym hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny śpiewany stojąco.

I choć zazwyczaj takowy utwór kojarzony jest z Maryją, to w roku poświęconym świetemu Józefowi bracia chcą uczcić w ten sposób patrona Prowincji Krakowskiej.

Kompozytorem tego utworu jest Piotr Kazański, profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej, który tworząc to dzieło w XIX wieku, odpowiedział na potrzeby duchowe ludowej pobożności, by wprowadzić szczególne nabożeństwo do Oblubieńca NMP na wzór praktyk liturgicznych w Kościele Rzymskokatolickim

W warstwie tekstowej wyraźnie zauważa się odniesienia do Ewangelii z redakcji św. Mateusza i św. Łukasza, oraz nawiązania do Protewangelii Jakuba, Historii Józefa Cieśli i dzieła autorstwa Epifaniusza „Życie Bogarodzicy”.

Nasi bracia wykonują ten utwór po raz pierwszy.

Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na kanale YouTube klasztoru krakowskiego:

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska