Artyści dla Bezdomnych

W czasie epidemii funkcjonowanie Jadłodajni i Fundacji Kapucyńskiej uległo zmianie. Sala, w której codziennie wydawane było prawie 400 obiadów, która codziennie była wypełniona ludźmi, dziś jest wielką salą magazynową, w której wolontariusze przygotowują paczki dla podopiecznych. Stąd konieczność zorganizowania koncertu „Artyści dla Bezdomnych” w formie, która jest możliwa do przeprowadzenia w czasach pandemii, a więc w internecie.

Sama akcja nawiązuje do tradycji celebrowania imienin patrona Jadłodajni – bł. Aniceta Koplińskiego. Kapucyn organizując swoje imieniny skupiał elitę warszawską by podczas celebracji dnia imienin wspomnieć o biednych, którymi się zajmował i pozyskać środki na gotowanie dla nich obiadów. Co roku, w okolicy dnia 13 czerwca kiedy wypadają imieniny Aniceta, Fundacja Kapucyńska wraz z braćmi zaprasza zaprzyjaźnionych artystów i podopiecznych Jadłodajni do wspólnego celebrowania. Ponieważ w tym roku nie można było zorganizować wydarzenia w tradycyjny sposób, zaproszeni artyści nagrali swoje utwory w formie wideo, które w ciągu dnia były odtwarzane na ogromnym monitorze przed Jadłodajnią.

Pamiątką tegorocznej akcji „Artyści dla Bezdomnych” pozostanie film z utworami zaproszonych artystów, wśród których byli: Małgorzata Hutek, ERELES, Apokryfy. Derlak/Wielądek, Teściowa Śpiewa, BratCap, Alina Skapets, Cordian Szwarc OFM:

 

Fundacja Kapucyńska na Facebooku:

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska