Badanie świętości Stolarza z Poczekajki rozpoczęte

Zaprzysiężenie Trybunału Procesu Beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym rozpoczęło badanie świętości br. Kaliksta Kłoczki, kapucyna z lubelskiej Poczekajki. Sesję otwarcia, która odbyła się w sobotę, 29 kwietnia 2023 w Lublinie, poprzedziła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity lubelskiego, abp. Stanisława Budzika. Homilię wygłosił br. Łukasz Woźniak, minister prowincjalny.

 

 

„Zaczynamy badanie życia prostego brata stolarza. To proces wieloetapowy i nie wiemy, jak się zakończy, ale zachęceni przez liczne świadectwa o jego świętości rozpoczynamy pierwszy z etapów” – mówił abp Budzik. Podkreślił, że br. Kalist pokazał, że świętość możliwa jest do osiągnięcia w codziennym życiu poprzez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. „Święci chodzą ulicami naszych miejscowości. Nie każdy będzie wyniesiony na ołtarze, Niektórych jednak Kościół pokazuje szczególnie, po to, by nas inspirowali i pokazywali, że drogi do świętości są różne i możliwe dla każdego” – zachęcał metropolita lubelski.
Podczas sesji był obecny postulator generalny Zakonu, br. Carlo Calloni, który odczytał i złożył na ręce abp. Budzika oficjalną prośbę. Następnie został powołany i zaprzysiężony diecezjalny trybunał dochodzenia oraz przedłożono wstępną listę świadków, wyznaczając datę kolejnej sesji.
Uczestnicy sesji wysłuchali także wykładu prof. KUL Doroty Kornas-Bieli „Dlaczego br. Kalikst Kłoczko jest kandydatem na ołtarze” oraz obejrzeli krótki film przygotowany przez TVP Lublin. Zaś br. prof. Andrzej Derdziuk, który jest wicepostulatorem procesu, przytoczył kilka zabawnych historii z życia br. Kaliksta i czuwał nad całością przebiegu uroczystości.

 

Na zakończenie sesji Kanclerz Kurii metropolitalnej w Lublinie ks. dr Adam Jaszcz, odczytał oświadczenie w sprawie procesu, którego treść przytaczamy:

 

„Treść przesłania, jakie pozostawił po sobie Sługa Boży Kalikst Kłoczko OFMCap, doprowadziła Lud Boży Archidiecezji Lubelskiej do dnia uroczystej sesji rozpoczynającej jego proces beatyfikacyjny. Ludzie znający Brata Kaliksta postrzegali go jako człowieka pokornego i skromnego, żyjącego tajemnicą ofiarowania się Bogu wyrażoną w powołaniu do życia konsekrowanego, pobożności, modlitwie i ciężkiej pracy. Współczesny świat bardzo potrzebuje świętości budowanej na dobroci i zwyczajności. Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego Kaliksta Kłoczki. Prosimy, by wszelkie informacje o doznanych łaskach i cudach przekazywać do Kurii Metropolitalnej w Lublinie w formie pisemnej na adres: Kuria Metropolitalna w Lublinie, ul. Wyszyńskiego 2, lub mailowo na adres: kancelaria@diecezja.lublin.pl. Osoby zgłaszające proszone są o podanie danych teleadresowych w celu nawiązania kontaktu. Więcej informacji o Bracie Kalikście można znaleźć na stronie internetowej parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie. Ufamy, że rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego doprowadzi nie tylko do rychłego wyniesienia na ołtarze Brata Kaliksta, ale przyczyni się również do odnowy duchowej naszej Archidiecezji, abyśmy podążając drogą III Synodu Archidiecezji Lubelskiej coraz bardziej czynili nasz Kościół domem i szkołą komunii. Niech Brat Kalikst wstawia się za nami przed Bogiem w budowaniu komunii będącej wspólnotą serc zakorzenionych w miłości Boga i solidarnych z każdym człowiekiem”.

 

foto: www.poczekajka.pl

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska