Biblijne rekolekcje z Mojżeszem

 

Biblijne rekolekcje z Mojżeszem

Duchowa lektura Księgi Wyjścia

 

Pan Bóg prowadzi każdego z nas drogą ku zbawieniu. Biblia jest księgą, poprzez którą Bóg pragnie wchodzić w dialog z każdym z nas. Historia Narodu Wybranego, a w sposób szczególny wyjście z niewoli egipskiej i przejście przez pustynię, jest w sposób tajemniczy historią, która wypełnia się również w życiu każdego wierzącego. Odczytanie duchowego znaczenia tych wydarzeń jest próbą zrozumienia historii zbawienia każdego z nas. Biblijne rekolekcje z Mojżeszem to właśnie próba zrozumienia tych tekstów i próba odnalezienia siebie na kartach Biblii i historii zbawienia.

Przed wysłuchaniem katechezy/homilii pomocnym będzie przeczytanie omawianego fragmentu Słowa Bożego wskazanego na okładce video bądź w spisie umieszczonym poniżej. Jest to fragment Księgi Wyjścia, który pomoże lepiej zrozumieć omawiane treści. Były to długie, gdyż aż 9 dniowe rekolekcje, dlatego prezentujemy tu aż 27 wygłoszonych katechez i homilii. Ponieważ stanowią one swego rodzaju spójną podróż duchową, dlatego zaleca się słuchanie konferencji według wskazanej poniżej kolejności.

Choć są to rekolekcje wygłoszone dla Sióstr Klauzurowych, to jednak głęboko wierzę, że prawdy wiary są wspólne nam wszystkim: osobom konsekrowanym, prezbiterom i świeckim. Dlatego również Ciebie zapraszamy do wysłuchania tych rekolekcji!

Br. Paweł Teperski OFMCap

 

Link do Playlisty – Biblijne rekolekcje z Mojżeszem:

https://youtube.com/playlist?list=PL5ohP8jqexAUq-1uzNnHZajU4td9UMEoQ

 

Linki do poszczególnych katechez i homilii:

nr 1 – #329 Katecheza na rozpoczęcie
https://youtu.be/fLuOCIF2A_w

 

nr 2 – #330 Stworzenie człowieka
https://youtu.be/9SHst5c0jOg

Lektura z Biblii: Księga Rodzaju 1 – 2

 

nr 3 – #331 Człowiek w raju
https://youtu.be/k_qs1wZ_Qtw

Lektura z Biblii: Księga Rodzaju 1 – 2

 

nr 4 – #332 Dzieciństwo Mojżesza
https://youtu.be/RGswNpIHPfs

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 1 – 2,22

 

nr 5 – #333 Mojżesz na pustyni
https://youtu.be/MceHGY2dyyU

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 2,23 – 77

 

nr 6 – #334 Mojżesz na wygnaniu
https://youtu.be/Fe3WsaIU5Lw

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 2,23 – 7,7

 

nr 7 – #335 Ślub ubóstwa
https://youtu.be/jVcCbnuyTyQ

 

nr 8 – #336 Tłum w niewoli
https://youtu.be/cKKzRaNrR34

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 5,1 – 7,11

 

nr 9 – #337 Plagi egipskie
https://youtu.be/mjTNZyCL6zA

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 5,1 – 7,11

 

nr 10 – #338 Pascha Pana
https://youtu.be/kRBu0lsgO4g

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 12,1 – 13,6

 

nr 11 – #339 Wyjście z Egiptu
https://youtu.be/zjghUxuIZhA

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 12,1 – 13,6

 

nr 12 – #340 Przejście przez morze
https://youtu.be/x2B5YG23Pz8

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 13,17 – 15,21

 

nr 13 – #341 Liturgia pokutna
https://youtu.be/62raDT4gaLw

 

nr 14 – #342 Wyjście z niewoli
https://youtu.be/y7snxVprd-o

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 13,17 – 15,21

 

nr 15 – #343 Złoty cielec
https://youtu.be/jApNJgWqkHg

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 32 – 34

 

nr 16 – #344 Ślub posłuszeństwa
https://youtu.be/uoRsd1bmamY

 

nr 17 – #345 Wyrzeczenie się idoli
https://youtu.be/11lzpPnYHk0

 

nr 18 – #346 Izrael otrzymuje Prawo
https://youtu.be/yqOimiddsFk

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 19,1 – 24,18

 

nr 19 – #347 Dar dziesięciu przykazań
https://youtu.be/JrSoIUz39vk

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 19,1 – 24,18

 

nr 20 – #348 Łaska bycia kobietą
https://youtu.be/CNzV03dRCgw

 

nr 21 – #349 Budowa tabernakulum
https://youtu.be/fYTRdnONqK0

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 19; 21 – 25; 35 – 40

 

nr 22 – #350 Ślub czystości
https://youtu.be/ATKLpt6dKac

 

nr 23 – #351 Nabożeństwo uzdrowienia
https://youtu.be/B-mme3lXBb8

 

nr 24 – #352 Naród otrzymuje ziemię
https://youtu.be/jJ0a3FNcuOM

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 31 – 34

 

nr 25 – #353 Śmierć Mojżesza
https://youtu.be/TCgrgGipPOQ

Lektura z Biblii: Księga Wyjścia 31 – 34

 

nr 26 – #354 Naród w Ziemi Obiecanej
https://youtu.be/1s-2sBwgkOw

Lektura z Biblii: Księga Sędziów 2,6 – 3,6

 

nr 27 – #355 Testament Mojżesza
https://youtu.be/Ht0rnDh49I8

Lektura z Biblii: Księga Powtórzonego Prawa 29,1 – 30,20

 

Rekolekcje głosi br. Paweł Teperski z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Urodzony w Gdańsku w 1975 r., w 1995 r. wstąpił do Zakonu, święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. Jest zaangażowany w Nową Ewangelizację, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Komunikacji w Kurii Generalnej Kapucynów w Rzymie.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska