Biblioteka Centralna Kapucynów

Biblioteka Centralna Kapucynów zajmuje się gromadzeniem publikacji, w szczególności tych wydawanych przez samych zakonników jak i o Zakonie. Zbiór powstał w drugiej połowie XIX wieku, z czasem został powiększony o zbiór biblioteki Collegio San Fedele do misji (1911), Muzeum Franciszkańskiego (1912) i Instytutu Historycznego Zakonu (1940).

Dziedzictwo książkowe i dokumentalne dla ponad 120 000 pozycji skatalogowanych, głównie autorów kapucyńskich, materiały dotyczące historii, charyzmatu i apostolstwa Zakonu, materiały drukowane przez organy i instytucje je tworzące, publikacje franciszkańskie a także dotyczące franciszkanizmu, historii średniowiecza i współczesności, nauk biblijnych oraz materiały bibliograficzne. Biblioteka przechowuje także i magazynuje czasopisma kapucyńskie i czasopisma naukowe dotyczące dyscyplin kościelnych, w sumie około 2200 tytułów, z czego ponad 600 jest aktualnych. Biblioteka specjalizuje się w franciszkanizmie i związanymi z nim tematami, takimi jak historia średniowiecza i współczesności, życie i apostolstwo Zakonu Kapucynów oraz duchowość.

Więcej informacji na – www.ibisweb.it/bcc/

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska