bł. Józef Tous y Soler

Błogosławiony Józef Tous y Soler urodził się 31 marca 1811 roku w Igualada (Barcelona, Hiszpania). W Zakonie Kapucynów śluby złożył 19 lutego 1828 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Barcelonie 24 maja 1834 roku. Podczas rewolucji w 1835 roku najpierw był zmuszony do opuszczenia klasztoru, potem wtrącony do więzienia, a w końcu skazany na wygnanie. Po krótkim pobycie we Włoszech, osiadł w Tuluzie jako kapelan Benedyktynek Najświętszego Sakramentu. Po powrocie do Barcelony, jako że życie klasztorne nie zostało jeszcze przywrócone, wykonywał posługę kapłańską w różnych parafiach, dając wszędzie przykład dobrego życia i miłości pasterskiej. Widząc trudną sytuację pod względem moralnym i kulturalnym dzieci i młodzieży, zwłaszcza żeńskiej, założył w 1850 roku w Villa de Ripoli (Gerona) Instytut Sióstr Kapucynek Matki Bożego Pasterza, który poświęcił się edukacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Centrum jego życia duchowego stanowiła Eucharystia. W czasie jej celebracji Bóg wezwał go do siebie 27 lutego 1871 roku.
[Źródło: Brewiarz Franciszkański]

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska