Błogosławieństwo dla św. Klary i jej sióstr wysłane na piśmie

 

Tekst

1…aby ją [Klarę] pocieszyć, [Franciszek] napisał jej w liście swoje błogosławieństwo, 2a także rozgrzeszył ją od jakiegokolwiek niedociągnięcia, o ile je popełniła, w stosunku do jego poleceń i woli oraz poleceń i woli Syna Bożego.

 

Komentarz

Opowiadanie o błogosławieństwie Franciszka dla Klary w ostatnich dniach przed śmiercią zawiera się w kilku zbiorach średniowiecznych. Podają one zgodnie, że Franciszek wysłał ten list do Klary przez pewnego brata. Treść listu jest omówiona bardzo ogólnie. Warianty tekstowe są dość znaczne, co nie powinno dziwić, bo są to swobodne opowiadania różnych autorów. Tekst podany niżej jest tłumaczeniem fragmentu z Kompilacji Asyskiej (nr 13).
Troska o Ubogie Panie u Św. Damiana oraz poczucie odpowiedzialności za nie, wyrażone w tym liście, stawiają to pismo (niezachowane) wg Essera na równi ze Sposobem życia przekazanym św. Klarze.