Br. Aureliusz Puzio

BR. AURELIUSZ PUZIO

Minister Prowincjalny
1970-1973

 

Br. Aureliusz (z d. Franciszek) Puzio, urodził się 2 stycznia 1917 roku w Raniżowie, jako syn Michała i Rozalii z d. Chrząstek. Uczył się w miejscowej szkole powszechnej, a następnie w Kolegium Serafickim OFMCap w Rozwadowie w latach 1930-1933. Do Zakonu Kapucynów Komisariatu Krakowskiego wstąpił 29 sierpnia 1933 roku w Sędziszowie Młp. Śluby proste złożył 30 sierpnia 1934 roku w klasztorze nowicjackim, a uroczyste 3 stycznia 1938 roku w Krakowie. Uzupełniające nauki gimnazjalne, filozofię oraz teologię studiował w Studium Filozoficzno-Teologicznym OFMCap w Krakowie. Święcenia kapłańskie zaś otrzymał 20 lipca 1941 roku. Czwarty rok teologii przerobił natomiast w w/w Studium.

Pracował w następujących klasztorach i placówkach: 1942-1946 w Sędziszowie Młp.; 1946-1948 w parafii w Mycielinie, której był administratorem; 1948-1949 w Krakowie, gdzie studiował teologię na UJ i uzyskał magisterium, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Seminarium Serafickiego; 1949-1953 w Gdańsku jako dyrektor filii Seminarium Serafickiego i katecheta; 1951-1958 w Gdańsku, gdzie pełnił posługę przełożonego domu zakonnego; 1956-1958 w Gdańsku jako katecheta; 1958-1962 w Rozwadowie, gdzie pełnił posługę gwardiana; 1962-1964 w Krakowie także jako gwardian i IV definitor, a jednocześnie wykładowca socjologii, apologetyki i etyki w WSD OFMCap; 1964-1965 w Krakowie jako wikary klasztoru i wykładowca; 1965-1970 w Krakowie znów w roli gwardiana. Tak w Rozwadowie, jak i w krakowskim klasztorze, przeprowadził liczne remonty.

W latach 1964-1970 przez dwie kadencje pełnił posługę Wikariusza Prowincji i I definitora, a w latach 1970-1973 był Ministrem Prowincjalnym Prowincji Krakowskiej. Po zakończeniu posługi przełożonego wyższego, w latach 1973-1990, przebywał we Wrocławiu, gdzie pełnił między innymi posługę wikarego domu zakonnego i parafii. Br. Aureliusz Puzio zmarł we Wrocławiu w 1990 roku.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska